26 september 13:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Jobbet - tryggare än hemmet?

Varför är det viktigt att ställa frågor till medarbetare kring våld i nära relationer och varför är det en arbetsmiljöfråga? Programledaren Susanne Delastacia diskuterar med företrädare för HR och företagshälsovården kring hur du som chef, skyddsombud eller kollega, kan stötta en person på din arbetsplats som du misstänker är utsatt för våld.

Dessutom introduceras Jämställdhetmyndighetens nya webbkurs som sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmågan och relationerna på arbetsplatsen.

Textad version