Idag 10:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Tema: Omställningsstudiestöd – löser det kompetensbristen?

Det nya omställningsstudiestödet har fått stor uppmärksamhet. Det innebär att personer som vill kompetensutveckla sig eller byta yrkesbana kan studera med lön. Förhoppningen är att stödet ska hjälpa till att lösa den stora kompetensbrist som många branscher just nu kämpar med. Och intresset för att söka stödet har varit enormt. Frågan är om omställningsstudiestödet är en frälsning som på allvar bidrar till att lösa kompetensutmaningen eller om det bara blir en krusning på vattenytan?

Programledare Karin Hübinette diskuterar i studion med Carina Lindfelt, chef för avdelningen arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv och Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen. I programmet träffar vi även Nadia och Mereeth som fick chansen att vidareutbilda sig inom vården med bibehållen lön. Medverkar gör även Alexandra Swenning från CSN som kommenterar det stora intresset för stödet och berättar om vilka grupper som sökt.