Pressmeddelande, 06 februari 2023

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 5

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 8 324 personer ett arbete och 716 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 9 981 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 342 588 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent.

Under januari månad berördes 5 328 personer av varsel om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Sök statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Förklaring av statistiken - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se