Pressmeddelande, 27 februari 2023

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 8

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 5 726 personer ett arbete och 525 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 621 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 341 371 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under februari månad har hittills 15 344 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Sök statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Förklaring av statistiken - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se