Pressmeddelande, 15 juni 2017

Läget på arbetsmarknaden i maj

I dag publiceras ny månadsstatistik för maj. Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om läget på arbetsmarknaden. Vill du veta mer, kontakta Andreas Mångs, analytiker på telefon 010-488 31 94 eller pressekreterare Anna-Lena Immo, 010-488 35 99.

Kort om arbetsmarknaden i maj 2017, i riket

Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2016.

 

  • 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 352 856 personer (348 053) varav 61 660 inom etablering (46 508).

 

  • 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,8).* Sammanlagt 50 030 personer (56 137) varav 11 723 inom etablering (7 896).

 

  • 178 393 personer var öppet arbetslösa (172 338) varav 38 816 inom etablering (29 071).

 

  • 174 463 personer deltog i program med aktivitetsstöd (175 715) varav 22 844 inom etablering (17 437).

 

  • 20 421 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (21 444) varav 1 464 inom etablering (1 827).

 

  • 43 591 personer fick arbete (46 041) varav 1 936 inom etablering (1 070).

 

  • 6,2 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är lägre än föregående månader.

 

  • 2 167 personer varslades om uppsägning (3 111).
  •  

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för juni publiceras den 10 juli kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

 

 

 

Kontakt