Pressmeddelande, 11 maj 2020

Arbetslösheten fortsätter uppåt i krisen

Ökningstakten i antalet inskrivna arbetslösa tilltog ytterligare i april. Särskilt snabbt ökade antalet öppet arbetslösa.

I slutet av april var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 419 000 personer. Det är 81 000 fler än ett år tidigare. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 1,4 procentenheter till 8,1 procent.

Av de totalt 419 000 inskrivna arbetslösa var närmare 245 000 inskrivna som öppet arbetslösa. Det är 71 000 fler än i fjol.

I Platsbanken på arbetsformedlingen.se finns en ny samlingsplats för annonser för arbetsgivare med akut behov av personal – #jobbjustnu. För arbetssökande finns en ny ingång på Platsbankens startsida där annonserna enkelt går att hitta.

 

Kort om arbetsmarknaden i april 2020

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2019.

  • 8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 418 642 personer (337 350).

  • 10,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt
    56 804 ungdomar (41 496).

  • 244 638 personer var öppet arbetslösa (173 770).

  • 174 004 personer deltog i program med aktivitetsstöd (163 580).

  • 50 102 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (20 772).

  • 26 930 personer fick arbete (34 680).

  • 26 773 personer varslades om uppsägning (2 951).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2020.

 

Verksamhetsstatistiken för maj publiceras den 11 juni 2020 kl. 06:00.

 

Fakta om statistiken         

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se