Pressmeddelande, 03 maj 2019

Färre felaktiga sanktionsbeslut visar genomgång

I slutet av förra året upptäcktes att Arbetsförmedlingen kan ha fattat felaktiga beslut om varning eller avstängning från ersättning för arbetssökande som inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. Nu har Arbetsförmedlingen gått igenom alla misstänkta ärenden. Det visar sig att 667 personer har drabbats.

Dessa 667 personer har tillsammans fått 824 felaktig beslut om sanktioner. Merparten av dessa ärenden har lämnats över till Försäkringskassan för korrigering.

- Vi kan inte i dag säga exakt hur stor ekonomisk skada dessa personer har drabbats av. Det vet vi först när Försäkringskassan har rättat alla ärenden. Men en uppskattning är att det rör sig om mellan fyra och tio miljoner kronor som nu dessa personer ska få tillbaka, säger Stefan Popovic, avdelningschef, Arbetsföremdlingen

I den genomgång av alla misstänkt felaktiga sanktionsbeslut framkommer det att ytterligare 17 499 felaktiga beslut har skickats iväg. I dessa ärenden har inte den arbetssökande drabbats direkt, men de rättas för att säkerställa att det inte påverkar eventuell ersättning i framtiden.

- Till viss del har det rört sig om att sanktionen har varit en varning, alltså inte avstängning. Men det stora antalet beslut, 16 283, har gått till personer som inte har haft ett programbeslut, därmed har de inte heller haft rätt till ersättning, säger Stefan Popovic.

Skälet till att många inte har haft rätt till ersättning vid sanktionstillfället är att den arbetssökande fått sitt programbeslut retroaktivt ändrat. Alltså efter att meddelandet om utebliven aktivitetsrapport skapades.

Fakta om sanktioner för deltagare i program

Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program har rätt till ersättning, men om personen bryter med de krav som ställs kan hen varnas eller bli avstängd från ersättning, enligt en sanktionstrappa.

Sanktionstrappan är uppbyggd på så sätt att man vid det första tillfället får en varning, som inte påverkar den arbetssökandes ersättning. Om den arbetssökande sedan gör ytterligare en förseelse får hen vid det andra tillfället en dags avstängning, följt av 5 dagar tredje gången, 10 dagar fjärde gången och 45 dagar femte gången. Vid det femte tillfället sänks även ersättningen till grundnivån 223 kr/dag.

Kontakt

För kommentarer: Stefan Popovic, avdelningschef

För information: Thomas Karlsson, enhetschef

Presskontakt: 010-486 10 00