Pressmeddelande, 04 juni 2019

De positiva effekterna av arbetsmarknadsutbildningarna håller i sig

Arbetsmarknaden är fortsatt stark och det tar lång tid för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Resultaten för arbetsmarknadsutbildningarna fortsätter att förbättras. Det visar en ny rapport.

 

Sedan tre år stiger resultaten för arbetsmarknadsutbildningar och en större andel får jobb inom ett år. 2017 var det tio procentenheter fler av deltagarna som hade arbete ett år efter kursstart än bland de som inte deltagit. Skillnaderna i andel deltagare som fått arbete med stöd eller utan stöd har varit mycket små. 

- Nu kan vi även följa resultaten på länge sikt och ser att chansen till sysselsättning ökat över tid, säger Helena Persson, chef på Utvärderingsenheten.  

Resultaten för de som startade en arbetsmarknadsutbildning 2012 var svagt negativa efter ett år.

Fem år efter programstarten hade de negativa effekterna vänts till positiva resultatet. Fler hade kommit i arbete än bland de som inte deltagit i en arbetsmarknadsutbildning. 

- De positiva resultaten de senaste åren beror bland annat på att fler arbetsgivare är med och påverkar innehållet i utbildningarna. Deltagarna får en kompetens som är efterfrågad, säger Helena Persson, chef Utvärderingsenheten.  

För arbetspraktik och starta eget är effekterna positiva både på kort och lång sikt.

Under 2018 fortsatte sysselsättningen att öka, samtidigt som många arbetslösa har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Bland annat saknar en tredjedel av de arbetssökande gymnasieutbildning som ofta är ett krav idag. För många kan en blandning av insatser och program, reguljär utbildning och subventionerade anställningar leda till sysselsättning.

Rapporten beskriver även läget på arbetsmarknaden, matchningen och hur Arbetsförmedlingen arbetar med digitalisering av tjänster.

 

Kontakt

För kommentarer:  Helena Persson, sektionsschef Utvärderingsenheten, tel 010-488 55 54
Presskontakt: Maria Hillborg , 010-488 44 58
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed