Pressmeddelande, 28 februari 2018

Förnyelseresan på rätt väg enligt ny rapport

Arbetsförmedligens Förnyelseresa är motiverad och förankrad internt men arbetssökande och arbetsgivare upplever ännu inga tydliga resultat. Det slår Statskontoret fast i en delrapport som publiceras idag.

 

Analysen är en fortsättning på den rapport Statskontoret lämnade i februari 2016 och slutrapporten lämnas om ett år.

Enligt Statskontoret är Förnyelseresan integrerad i verksamheten. Kundfokus har ökat och styrningen har blivit tydligare med en mer strukturerad verksamhetsplanering och uppföljning.

Statskontoret pekar också på att förmedlarna efterlyser konkreta förbättringar i det dagliga arbetet. Det handlar framför allt om IT-stöden och tydligare ramar för att förenkla styrning och prioriteringar för chefer.

–Trots att vi inte har vår nya IT-plattform på plats ännu har vi förbättrat våra resultat och nådde fem av sex verksamhetsmål förra året. Det är ett gott betyg till alla medarbetare, säger Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen.

– Vi i ledningen behöver se över hur vi kan ge chefer bättre stöd och hur vi bäst förbättrar arbetsförmedlarnas dagliga arbete så att arbetssökande och arbetsgivare kan dra nytta av Förnyelsearbetet. Man reformerar inte en av Sveriges största myndigheter i en handvändning. Redan från början har vi bedömt att det tar 6-7 år innan vi fullt ut ser resultatet av vår Förnyelseresa, menar Maria Mindhammar.
 

Kontakt

Presskontakt: Arbetsförmedlingens pressjour, 010-486 10 00