Stäng

Månadsstatistik – juli

Anders Ljungberg, chef analysenheten, berättar om utvecklingen på arbetsmarknaden under juli månad.

Pressmeddelande, 15 april 2019

Dämpad minskning av arbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att sjunka, men nu finns det tydliga tecken på att minskningen sker i en avtagande takt. I mars var 345 000 personer inskrivna som arbetslösa.  Det är 14 000 färre än för ett år sedan.

Arbetslösheten har stadigt gått ner i över ett och ett halvt år. Ny statistik från Arbetsförmedlingen för mars visar att antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, men i en allt långsammare takt. I mars är arbetslöshetsnivån 6,9 procent, jämfört med 7,2 procent för ett år sedan.

- Vi har fortfarande en stark arbetsmarknad, men den stadiga minskning av antalet arbetslösa som vi har haft en längre tid har nu planat ut. Det är ett tecken på att vi har en avmattning i ekonomin och det var något vi räknade med i vår senaste prognos, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Under det sista kvartalet 2018 minskade antalet arbetslösa med runt 20 000 personer varje månad, jämfört med samma månad året innan. I mars är den minskningen 14 000.  Den här utvecklingen är i linje med den prognos som Arbetsförmedlingen presenterade i december. Där förutspås en viss ökning av arbetslösheten under 2019-2020.

- Det är fortfarande en stor efterfrågan på arbetskraft, men vi har också många arbetslösa som saknar den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar och som behöver komplettera sina kunskaper för att få jobb. Därför är det viktigt att fler arbetssökande påbörjar en utbildning. Det behövs också subventionerade anställningar och arbetsnära aktiviteter som praktik, säger Annika Sundén.

 3 300 personer varslades om uppsägning under mars. Det är i nivå med genomsnittet under de senaste tolv månaderna, som ligger på cirka 3 500 varslade per månad.

Kort om arbetsmarknaden i mars 2019.

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018.

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 344 826 personer (359 281).
  • 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 44 120 ungdomar (49 279).
  • 180 425 personer var öppet arbetslösa (188 051).
  • 164 401 personer deltog i program med aktivitetsstöd (171 230).
  • 22 013 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (21 476).
  • 30 804 personer fick arbete (35 334).
  • 3 292 personer varslades om uppsägning (2 289).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i mars 2019.

Verksamhetsstatistiken för april publiceras den 14 maj kl. 06:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Johan Eklöf, analytiker, 010-486 24 23

Presskontakt: 010-486 10 00