Pressmeddelande, 20 mars 2019

En halv miljon fler sysselsatta krävs för att säkra välfärden till år 2030

Sveriges befolkning ökar och blir äldre. För att upprätthålla välfärden till år 2030 utan höjda skatter eller avgifter krävs en sysselsättningsökning på omkring 485 000 personer. Det visar Arbetsförmedlingens rapport ”Sveriges framtida sysselsättning”.

Till år 2030 ökar den svenska befolkningen med nästan 1 miljon enligt SCB. Framför allt är det den äldsta delen av befolkningen som ökar. Under de kommande tio åren blir ökningen av gruppen över 80 år nästan lika stor som under de senaste femtio åren. Samtidigt finns risk för att sysselsättningen utvecklas svagt kopplat till den åldersmässiga förändringen av befolkningen.

Det betyder att gruppen som jobbar får försörja allt fler som står utanför arbetskraften. För att det inte ska ske stora påfrestningar på välfärdssystemet behövs ett tillskott på omkring 485 000 sysselsatta till 2030, enligt Arbetsförmedlingens rapport.

Enligt rapporten kan det framför allt ske genom:

  • Högre sysselsättningsgrad inom den befintliga befolkningen.

  • Nettoinvandring

  • Ökad produktivitetstillväxt

Vad gäller produktivitetstillväxten bedöms de pågående processerna rörande teknologi och digitalisering ett allt större avtryck på arbetsmarknaden till år 2030 – takten i strukturrationaliseringarna bedöms öka. Matchningen på arbetsmarknaden blir en ökad utmaning när förändringstakten i arbetslivet tilltar. 

- Det finns även en stor potential i att öka sysselsättningen bland utrikes födda, framför allt kvinnor. Låg sysselsättningsnivån för utrikesfödda kvinnor på samma nivå som för inrikes födda skulle det innebära ett tillskott på 130 000 personer till arbetskraften. Motsvarande siffror för männen är 75 000 personer, säger Torbjörn Israelsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Rapporten slår fast att det är svårt att uppnå målet med 485 000 sysselsatta 2030 inom den befintliga befolkningen. Även om sysselsättningsgraden ökar kan det behövas en nettoinvandring på mellan 30 000 och 50 000 personer per år. Nivån sammanhänger även med inslaget av arbetskraftsinvandring.

Läs "Sveriges framtida sysselsättning" här

Kontakt

Presskontakt:
Arbetsförmedlingens pressjour, 010-486 10 00