Pressmeddelande, 12 november 2019

Långtidsarbetslösheten ökar

Långtidsarbetslösheten ökar för första gången på 16 månader. I slutet av oktober hade 148 000 arbetslösa varit utan jobb i minst tolv månader, vilket är 2 000 fler än för ett år sedan.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att öka och att takten tilltar för fjärde månaden i rad. I slutet av oktober var drygt 358 000 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en ökning med 17 000 på ett år. Ökningen gäller nu även för antalet långtidsarbetslösa, som i slutet av oktober ökade för första gången sedan juli 2018.

- Att långtidsarbetslösheten ökar hänger samman med avmattningen i ekonomin, men också med att färre har subventionerade anställningar. Risken för långtidsarbetslöshet är högre bland personer med svagare ställning på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Det senaste året har antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden ökat med 7 000 personer till 267 000. Det handlar framför allt om personer som saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa och arbetslösa som är 55 år eller äldre.

- Bland de inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader har närmare nio av tio svårare i konkurrensen om jobben. För att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten krävs en kombination av olika insatser. Det handlar dels om vuxenutbildning, men också om olika former av subventionerade anställningar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

 

Kort om arbetsmarknaden i oktober 2019.

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2018.

 7,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 357 621 personer (340 622).

 9,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 49 643 ungdomar (47 585).

 193 254 personer var öppet arbetslösa (182 309).

 164 367 personer deltog i program med aktivitetsstöd (158 313).

 27 715 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (26 843).

 27 857 personer fick arbete (36 955).

 4 746 personer varslades om uppsägning (4 204).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2019.

Verksamhetsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 06:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

 

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Sandra Offesson, analytiker, 010-486 39 78

Presskontakt: 010-486 10 00

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed