Pressmeddelande, 15 juni 2021

Arbetslösheten fortsätter att minska

Arbetslösheten fortsätter långsamt nedåt. I maj började närmare 43 000 inskrivna arbetslösa ett arbete eller utbildning.

I slutet av maj var 411 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 14 000 färre än förra månaden och 28 000 färre än för ett år sedan. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten minskat till 7,9 procent från 8,1 procent i april.
Även ungdomsarbetslösheten minskar. I slutet av maj var 51 000 ungdomar 18-24 år inskrivna som arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 10,0 procent.
Samtidigt som färre blir arbetslösa, ökar antalet personer som varit utan arbete i ett år eller mer. I maj var de 189 000. Det är 1 000 fler än i april och 31 000 fler än förra året. Långtidsarbetslösheten riskerar att nå rekordhöga 200 000 personer i år.
I morgon presenteras Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021 som visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadens utveckling för 2021-2022. 

Kort om arbetsmarknaden i maj 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2020

  • 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 411 456 personer (439 263).
  • 10,0 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (11,4).* Sammanlagt 51 486 ungdomar (60 262). 
  • 184 984 personer var öppet arbetslösa (263 315).
  • 226 441 personer deltog i program med aktivitetsstöd (175 936). 
  • 24 554 personer anmälde sig som arbetslösa (40 890).
  • 39 280 personer fick arbete (24 142).
  • 2 272 personer varslades om uppsägning (8 568).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i maj 2021.

Verksamhetsstatistiken för juni publiceras den 13 juli 2021 kl. 6.

Fakta om statistiken     

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se