Pressmeddelande, 11 mars 2019

Drygt 16 000 arbetsgivare intervjuas av Arbetsförmedlingen

Håller Sveriges starka arbetsmarknad i sig? Hur ser arbetsgivarna på efterfrågan och rekryteringsbehov de närmaste åren? De kommande veckorna intervjuar Arbetsförmedlingen drygt 16 000 arbetsgivare i landet. Resultatet av framtidsspaningen presenteras den 12 juni i nästa arbetsmarknadsprognos.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visade på en urstark arbetsmarknad och i år väntas sysselsättningen öka med 65 000 personer i hela landet. Samtidigt bromsar bristen på arbetskraft jobbtillväxten. På fem års sikt beräknas ett underskott på 100 000 personer av utbildad arbetskraft.

I mars startar Arbetsförmedlingens nya prognosarbete och i vår planerar Arbetsförmedlingen att intervjua drygt 14000 privata arbetsgivare och cirka 2 300 offentliga verksamheter. De får svara på frågor om framtiden, antal anställda och planer på att nyanställa.

– Prognosmaterialet används av många aktörer, bland annat kommuner och utbildningsanordnare. Bristen på arbetskraft och det stora utbildningsbehovet gör att frågor kring nya rekryteringslösningar blir allt viktigare, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Intervjumaterialet bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en övergripande prognos för hela landet. Dessutom görs prognoser för arbetsmarknaden i varje län. Alla prognoser publiceras den 12 juni.

Arbetsförmedlingen kan på olika sätt stötta arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Här är ett urval och mer information finns på Arbetsförmedlingen webbplats

Rekryteringstjänster

  • Sök kandidater bland 100 000 kandidater och få ett matchande urval direkt.

  • Snabbintervjuer - träffa kandidater över hela landet i videointervjuer.

  • Rekryteringsträffar -träffa många sökande och presentera verksamheten mer personligt.

  • Rekryteringsguiden- få förslag på vilken rekryteringsmetod som passar bäst utifrån yrke och geografiskt område.

  • Få hjälp med skräddarsydda utbildningar när det är svårt att rekrytera.

  • Rekrytera från EU/EES-länder.

  • Rådgivning av Arbetsförmedlingens specialister

Annonsera med stor spridning

  • Annons läggs upp direkt och matchas automatiskt mot 100 000 kandidater. Stor räckvidd med 700 000 annonsvisningar per dag och visas även i Europas gemensamma jobbportal EURES och LinkedIn.

Anställ med stöd

  • Hjälp att anställa personer som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden, t.ex. en person som har varit arbetslös en längre tid, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga.

 

Kontakt

För information: Håkan Gustavsson, prognoschef, Arbetsförmedlingen, 010-486 36 30
Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare,  010-488 35 99