Pressmeddelande, 11 juli 2018

Fortsatt minskad ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att gå ned. I slutet av juni var 46 000 unga inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en minskning med 6 000 på ett år.

Under juni fortsatte arbetslösheten bland ungdomar att minska tydligt, till 8,6 procent (18-24 år). Så låga nivåer har inte uppnåtts på tio år, då den var 8,2 procent i juni 2008. Strax därefter drabbades arbetsmarknaden av finanskrisen och arbetslösheten bland unga fördubblades på ett år, till 16,1 procent i juni 2009.

- Vi har en fortsatt mycket stor efterfrågan på arbetskraft. Det ger många jobböppningar, inte minst för ungdomar som har en gymnasieutbildning men som saknar erfarenhet, säger Andreas Mångs, analytiker på Arbetsförmedlingen.

I slutet av juni var totalt 336 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, jämfört med 350 000 personer för ett år sedan. Av dessa var 46 000 ungdomar (18-24 år). Arbetslösheten är dock betydligt lägre bland unga kvinnor, där den är 6,9 procent. Det kan jämföras med 10,2 procent bland unga män.

Arbetslösheten fortsätter att gå ned bland både inrikes- och utrikes födda, men skillnaderna i arbetslöshet mellan de två grupperna är fortsatt stor. Bland inrikes födda är arbetslösheten låga 3,5 procent, bland utrikes födda var den 20,0 procent. En förklaring är att många av de nyanlända som kom till Sverige i samband med flyktingkrisen nu är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i juni.

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2017.

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 336 447 personer (350 685) varav 50 459 inom etablering (59 624).
  • 8,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,9).* Sammanlagt 45 994 ungdomar (51 843) varav 8 408 inom etablering (11 207).
  • 182 097 personer var öppet arbetslösa (185 251).
  • 154 350 personer deltog i program med aktivitetsstöd (165 434).
  • 20 534 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (20 421).
  • 41 515 personer fick arbete (45 435) varav 1 753 inom etablering (2 541).
  • 2 803 personer varslades om uppsägning ( 3 324).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juni 2018.

Verksamhetsstatistiken för juli publiceras den 14 augusti kl. 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: 010-486 10 00