Pressmeddelande, 14 juni 2018

Fortsatt minskad arbetslöshet

Arbetslösheten fortsätter att sjunka, både för inrikes- och utrikes födda. I maj var arbetslösheten totalt 6,8 procent, jämfört med 7,3 procent för ett år sedan.

I slutet av maj var 338 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, jämfört med 353 000 för ett år sedan. Arbetslösheten minskar tydligt, bland både inrikes- och utrikes födda.

- Vi har en mycket stark arbetsmarknad med en stor efterfrågan på arbetskraft i många branscher. Vår nya prognos visar att det här är en utveckling som fortsätter även under nästa år, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Skillnaderna i arbetslöshet mellan de två grupperna är dock fortsatt stor. Bland inrikes födda är arbetslösheten nere på låga 3,5 procent, medan den är 20,2 procent för utrikes födda. En förklaring är att många av de nyanlända som kommit till Sverige nu är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

I maj var 138 000 inrikes födda inskrivna som arbetslösa, en nedgång med 9 000 personer på ett år. Samtidigt minskade antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda från 206 000 till 200 000 personer.

Kort om arbetsmarknaden i maj.

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017.)

 • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 337 910 personer (352 856) varav 52 251 inom etablering (61 660).

 • 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 43 592 ungdomar (50 030) varav 8 923 inom etablering (11 723).

 • 173 157 personer var öppet arbetslösa (178 393).
 • 164 753 personer deltog i program med aktivitetsstöd (174 463).

 • 20 534 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (20 421).

 • 41 767 personer fick arbete (43 591) varav 1 366 inom etablering (1 779).
 • 6,3 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden.

 • 3 816 personer varslades om uppsägning (2 167).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i maj 2018

  Verksamhetsstatistiken för juni publiceras den 11 juli klockan 06.00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed