Pressmeddelande, 27 februari 2023

Arbetsförmedlingens arbete mot våld presenteras på EU-möte

Den som utsätts för våld i nära relationer kan ha svårare att få ett arbete. Därför genomför Arbetsförmedlingen insatser för att utsatta ska kunna upptäckas och få hjälp. Nu ska arbetet presenteras på ett EU-möte i Stockholm.

Under tisdagen, inför inbjudna EU-politiker och experter på jämställdhet, delar Arbetsförmedlingen med sig av sitt arbete med att upptäcka våldsutsatta arbetssökande.
I fjol mottog även Arbetsförmedlingen Svenska Jämställdhetspriset för sitt arbete. 

– Våldsutsatthet är en dold orsak till arbetslöshet. Man kan till exempel vara utsatt för psykiskt våld och kontroll och kan bli förbjuden att ha egen mejl, telefon, bankkonto eller inte tillåtas arbeta med någon på grund av kön. Det får oerhörda konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Ett arbete som innebär egen försörjning, som ofta är en förutsättning för att kunna skaffa en egen bostad, kan vara ett steg till att komma ur utsattheten, säger Johanna Ellung, sektionschef på enheten Utbilda och samverka på Arbetsförmedlingen.

Färska siffror från Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall visar att närmare 21 procent av brottsoffer och gärningspersoner varit i kontakt med Arbetsförmedlingen året innan brottet begicks. Myndigheten har sedan 2019, tillsammans med andra myndigheter, ett regeringsuppdrag att arbeta för att upptäcka våld i nära relationer. I dagsläget är cirka 80 procent av personalen utbildad inom området och det erbjuds kontinuerliga utbildningar för externa leverantörer och Statens servicecenter.

– Att förstå om en arbetssökande lever med våld underlättar möjligheterna för personen att kunna söka jobb. Vi ställer systematiskt frågor om bakgrund och livssituation för att få en uppfattning om något inte står rätt till. Ofta gör man stor skillnad bara genom att fråga. Alla som har dialog med arbetssökande och misstänker något hänvisar då till instanser som kan hjälpa till om man är utsatt för våld. Det kan vara en start på en process till en verklighet utan våld, säger Johanna Ellung.

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se