Pressmeddelande, 30 januari 2023

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 4

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 5 488 personer ett arbete och 7 320 personer skrev in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 341 190 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent.

Under januari månad har hittills 4 728 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Sök statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Förklaring av statistiken - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se