Pressmeddelande, 15 april 2020

Fler arbetslösa i spåren av pandemin

Under mars uppnådde antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen historiskt höga nivåer. Även ökningstakten i antalet inskrivna arbetslösa tilltog under mars.

I slutet av mars var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 388 000 personer. Det är 44 000 fler än ett år tidigare. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 0,7 procentenheter till 7,6 procent.
De som först drabbas av arbetslöshet är personer som haft tillfälliga anställningar och personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar arbetslivserfarenhet. Det sistnämnda berör bland annat ungdomar. I mars ökade antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 18–24 år till 51 000 personer, det är 7 000 fler jämfört med samma månad föregående år.Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta öka till följd av krisen och mobiliserar därför resurser för att möta detta.
I Platsbanken på arbetsformedlingen.se finns en ny samlingsplats för annonser för arbetsgivare med akut behov av personal – #jobbjustnu. För arbetssökande finns en ny ingång på Platsbankens startsida där annonserna enkelt går att hitta.

Kort om arbetsmarknaden i mars 2020
Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2019.• 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 388 492 personer (344 826).

• 9,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt
51 032 ungdomar (44 120).

• 216 696 personer var öppet arbetslösa (180 425).

• 171 796 personer deltog i program med aktivitetsstöd (164 401).

• 40 546 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 013).

• 27 489 personer fick arbete (30 804).

• 42 415 personer varslades om uppsägning (3 292).
*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i mars 2020.

Statistikkartor för alla län

Verksamhetsstatistiken för april publiceras den 11 maj 2020 kl. 06:00.

Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presskontakt: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se