Pressmeddelande, 22 november 2021

Arbetsmarknadsstatistik vecka 46

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan skrev 5 974 nya personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 372 916 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,2 procent. I veckonotisen redovisar Arbetsförmedlingen från och med november 2021 endast antalet nya inskrivna samt aktuell arbetslöshet i åldern 16-64 år. Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Sök statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Förklaring av statistiken - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se