Pressmeddelande, 23 september 2019

Arbetsförmedlingen öppnar nya kontor i Falun och Norrköping

Arbetsförmedlingen öppnar nya kontor i Falun och Norrköping inom ramen för kontrolluppdraget av arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiska insatser. Totalt innebär satsningen omkring 100 arbetstillfällen per kontor.

Rekryteringen till de två nya kontoren påbörjas under hösten, och kontoren beräknas vara i drift under första kvartalet 2020.

– I både Falun och Norrköping innebär det här beslutet att vi kan anställa redan uppsagd personal. Här finns mycket kompetens som vi nu kan ta tillvara både på lång och kort sikt. I Falun betyder satsningen att Arbetsförmedlingen har verksamhet kvar på orten vilket är mycket glädjande, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Satsningen på de nya kontoren är ett led i en organisationsförändring som innebär en uppbyggnad av den nya enheten Granskning och kontroll. Den nya enhetens anställda ska successivt ta över de lokala kontorens uppgift att utreda om arbetssökande följer regelverken för arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska insatserna. De nya kontoren blir alltså inte förmedlingskontor, utan de anställda kommer endast att arbeta med kontrollsystemet.

– Det här är arbetsuppgifter som kräver specialisering och att man arbetar med frågorna på heltid för att därigenom garantera rättssäkerheten i besluten. Den nya organisationen strävar mot att separera myndighetens kontrollerande uppdrag från det stödjande uppdraget. Arbetsförmedlarna, som tidigare har haft ansvar för kontrollerna, får nu större möjlighet att ägna sig åt det stödjande arbetet, säger Stefan Popovic, chef för avdelningen kundsupport och ersättning på Arbetsförmedlingen.

I ett första steg har Arbetsförmedlingen inlett ett arbete med att starta ett första kontor i Köping, med cirka 80 medarbetare. Kontoret kommer att vara i drift i oktober i år.

Beslutet om de nya kontoren i Falun och Norrköping fattades den 17 september.

Kontakt

Presskontakt:
Anders Munck, pressekreterare, 010-488 59 19

För kommentarer:
Stefan Popovic, chef för avdelningen kundsupport och ersättning, 010-486 87 40