Pressmeddelande, 14 maj 2018

Månadsstatistiken för Skåne län för april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april i korthet för Skåne län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april 2018 Skåne län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017)

 

  • 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 58 800 personer (60 700) varav 7 500 inom etablering (8 200).

  • 11,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,9).* Sammanlagt 7 800 personer (9 000) varav 1 300 inom etablering (1 600).

  • 29 100 personer var öppet arbetslösa (30 200).
  • 29 700 personer deltog i program med aktivitetsstöd (30 500) varav 4 000 inom etablering (3 200).

  • 3 100 personer anmälde sig som arbetslösa (2 800).

  • 6 100 personer fick arbete (5 600) varav 150 inom etablering (150).
  • 500 personer varslades om uppsägning (400).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras 14 juni kl. 8.00

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

 

Kontakt

För mer information: Josef Lannemyr arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen, 010-487 67 20
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 97 20