Pressmeddelande, 14 juli 2022

Arbetslösheten kvar på 6,6 procent

I slutet av juni var närmare 335 000 personer inskrivna arbetslösa, vilket är en minskning med drygt 73 000 personer jämfört med samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 6,6 procent från 7,9 procent på ett år.

Antalet arbetslösa ungdomar (18–24 år) var i juni drygt 38 000, vilket är en minskning med närmare 17 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Antalet arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var i juni drygt 160 000, vilket är en minskning med närmare 29 000 jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. 

Antalet nyanänmälda jobb i Platsbanken i juni var drygt 159 000, vilket kan jämföras på 102 000 samma månad i fjol.

 

Kort om arbetsmarknaden i juni 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2021.

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 334 805 personer (407 999).
  • 8,1 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (10,6).* Sammanlagt 38 106 ungdomar (54 819).
  • 160 156 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (188 694).
  • 155 703 personer var öppet arbetslösa (193 526).
  • 179 102 personer deltog i program med aktivitetsstöd (214 473).
  • 36 766 personer anmälde sig som arbetssökande (44 439).
  • 34 243 personer fick arbete (43 090).
  • 2 556 personer varslades om uppsägning (2 164).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juni 2022.

Bifogat i detta utskick finns rapporten Arbetsmarknadsläget i Sveriges län som publiceras kvartalsvis.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för juli publiceras den 11 augusti 2022 kl. 6:00.

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se