Pressmeddelande, 12 mars 2018

Fler nyanlända kvinnor söker jobb

Arbetslösheten fortsätter att minska och är nu 7,4 procent, jämfört med 7,8 procent för ett år sedan. Samtidigt är allt fler nyanlända kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

I slutet av februari var 366 000 arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är 12 000 färre än för ett år sedan. Nedgången är koncentrerad till män, där antalet arbetslösa minskat med 13 000 personer till 199 000. Bland kvinnor var det tvärtom en ökning med omkring 1 000 personer, till 168 000.

Det här innebär att skillnaden i arbetslöshetsnivån mellan män och kvinnor krymper. Arbetslösheten är dock fortsatt högre bland män, 7,7 procent, jämfört med 7,0 procent bland kvinnorna.

- Vi har en mycket hög sysselsättningsnivå bland inrikes födda kvinnor. Den utveckling som vi nu ser beror på att fler nyanlända kvinnor skrivs in på Arbetsförmedlingen, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Den senaste statistiken visar också att fler arbetslösa varit utan arbete i mer än ett år. Det gäller särskilt kvinnor, en ökning med 4 000 på ett år till 74 000. Samtidigt har antalet män som varit utan arbete i ett år eller längre ökat med 2 000 till drygt 81 000.

- Hälften av de nyanlända har låg utbildningsnivå och många nyanlända kvinnor saknar dessutom arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att motivera fler till utbildning och synliggöra den kompetens som kvinnor har. Här är subventionerade anställningar som extratjänsterna viktiga, säger Annika Sundén.

  • Kort om arbetsmarknaden i februari.

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017.

  • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 365 975 personer (378 017) varav 55 083 inom etableringsprogrammet (62 238).
  • 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,2).*
  • Sammanlagt 51 547 ungdomar (59 487) varav 9 714 inom etableringsprogrammet (11 997).
  • 193 244 personer var öppet arbetslösa (197 211).
  • 172 731 personer deltog i program med aktivitetsstöd (180 806)
  • 29 512 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (30 706).
  • 31 131  personer fick arbete (33 361) varav 1 274 inom etableringsprogrammet (1 093).
  • 6,5 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden.
  • 2 174 personer varslades om uppsägning (3 257).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i februari 2018.

Månadsstatistiken för mars publiceras den 11 april kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99