Pressmeddelande, 12 februari 2019

Minskad arbetslöshet bland utrikes födda

Arbetslösheten minskar till 7 procent i slutet på januari. Nu sjunker även arbetslösheten bland utrikes födda markant. Det är dock fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda.

Ny månadsstatistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med en sjunkande arbetslöshet. Det senaste året har arbetslösheten bland inrikes födda gått ner från 4,1 till 3,8 procent. Den stora förändringen syns i arbetslösheten för utrikes födda, som har minskat från 21.0 till 19,0 procent på ett år.

- Fler nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden, ofta till arbeten med stöd, men även till osubventionerade jobb. Samtidigt är det färre nya som skriver in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Om man ser till samtliga utrikes födda som har gått från arbetslöshet till jobb det senaste året, har cirka 60 procent fått en osubventionerad anställning. Resten har fått en anställning med stöd, som extratjänster, introduktionsjobb eller ett nystartsjobb.

- Det är glädjande att en så stor andel av de utrikesfödda arbetslösa får osubventionerade anställningar. Subventionerade anställningar spelar dock en fortsatt viktig roll som dörröppnare till arbetsmarknaden, säger Annika Sundén. 

Kort om arbetsmarknaden i januari 2019.

Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2018.

 • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 349 375 personer (369 808).
 •  
 • 8,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 46 563 ungdomar (52 328) varav 6 954 inom etablering (9 776).
 •  
 • 187 259 personer var öppet arbetslösa (198 398).
 •  
 • 162 116 personer deltog i program med aktivitetsstöd (171 410).
 •  
 • 31 197 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (29 512).
 •  
 • 33 045 personer fick arbete (36 387) varav 469 inom etablering (1 413).
 •  
 • 4 624 personer varslades om uppsägning (3 854).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i januari 2019.

Verksamhetsstatistiken för februari publiceras den 12 mars kl. 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Johan Eklöf, analytiker, 010-486 24 23

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

press@arbetsformedlingen.se