Pressmeddelande, 15 december 2021

Arbetslösheten minskar – men tudelningen ökar

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats avsevärt. Arbetslösheten är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin och bedöms fortsätta att minska. Däremot ligger långtidsarbetslösheten kvar på en fortsatt hög nivå.

– Arbetsförmedlingens arbete och resurser koncentreras nu till stor del på att förhindra och bryta långtidsarbetslösheten. Det handlar om en kedja av insatser med utbildning, praktik och subventionerade anställningar, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

I takt med att restriktionerna lättats har arbetsmarknaden återhämtat sig snabbt. Samtidigt fortsätter tudelningen att öka, och därmed riskerar de som var långtidsarbetslösa före pandemin att fastna i längre tider utan arbete. Det visar sig bland annat genom att antalet arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader fortsätter att öka från rekordhöga nivåer och närmar sig 100 000 personer. Effekterna av pandemin bedöms därför som långvariga och långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast på höga nivåer framöver.

– Många av våra arbetssökande har en kort utbildning och en svag anknytning till arbetsmarknaden där det nu framför allt handlar om grundutbildningar samt kunskaper i svenska för att öka jobbchanserna, säger Maria Mindhammar.

Brist på arbetskraft trots hög arbetslöshet

I takt med återhämtningen i ekonomin har efterfrågan på arbetskraft ökat tydligt, inte minst inom de branscher som drabbades hårt under pandemin. Det är troligt att allt fler arbetsgivare kommer att uppleva en ökad brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser, vilket riskerar att bromsa jobbtillväxten. 
Även på längre sikt kommer det att finnas en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft, vilket bland annat beror på en förändrad demografi med framför allt fler äldre i befolkningen. Det medför ett fortsatt stort behov av personal inom offentlig verksamhet, exempelvis inom vård och omsorg.

– En fullföljd gymnasieutbildning är fortsatt den enskilt viktigaste faktorn för att varaktigt etablera sig på svensk arbetsmarknad, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Andel och antal inskrivna arbetslösa 

(årligt genomsnitt, utfall för 2019, 2020)

2019 7,0 procent 349 000
2020 8,5 procent 437 000
2021 7,9 procent 410 000
2022 7,1 procent 362 000
2023 6,8 procent 350 000

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se