Maria Mindhammar ny GD på Migrationsverket

Publicerad: 2023-08-30

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar kommer lämna Arbetsförmedlingen för att från och med måndag 18 september bli ny generaldirektör för Migrationsverket. Det har regeringen beslutat idag.

Avgående generaldirektör Maria Mindhammar

– Det är onekligen med viss separationsångest som jag lämnar Arbetsförmedlingen för att ta mig an det nya uppdraget från regeringen. Men jag är samtidigt oerhört stolt över det jag tillsammans med medarbetare, chefer och styrelse lyckats åstadkomma på Arbetsförmedlingen.

Maria Mindhammar har snart varit GD för Arbetsförmedlingen i fyra år och dessutom överdirektör i två år. Hon har lett myndigheten genom de stora utmaningarna.

– Vi gick in i ett tufft läge för några år sedan där myndighetens existensberättigande ifrågasattes. Läget är helt annorlunda idag. Det finns förstås fortfarande utmaningar och förbättringsområden men myndigheten har klarat den stora omställningen med 3000 färre medarbetare, en reformering och en pandemi med drastiskt ökande inflöde av arbetslösa. Och i dagsläget kan vi konstatera att vi är en del i att arbetsmarknaden är så motståndskraftig i ett tuffare ekonomiskt läge i landet, säger Maria Mindhammar.

Om det snabba beskedet med att Maria Mindhammar börjar jobbet som generaldirektör för en annan ”het” myndighet säger hon:

– Det finaste erkännande en GD kan få är väl att regeringen bedömer att man inte längre är lika behövd på en myndighet, att myndigheten kan stå på egna, fasta ben. Och att man därmed behövs mer någon annanstans.

Ny generaldirektör utlyses inom kort

Regeringen har idag också fattat beslut om att Lars Lööw går in som vikarierande generaldirektör och kommer inom kort att utlysa anställningen som generaldirektör och chef för Arbetsförmedlingen.

– Maria Mindhammar har på ett förtjänstfullt sätt lett Arbetsförmedlingen genom den reformering av myndigheten som påbörjades under förra mandatperioden. Jag vill tacka henne för hennes insatser och önska lycka till i det nya uppdraget, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson i ett pressmeddelande.