Arbetsförmedlingen svarar på IAF:s kritik

Publicerad: 2023-06-16

Arbetsförmedlingen delar IAF:s bild av att det är viktigt att de arbetssökande som behöver söker jobb brett. Det är också helt centralt att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring vilket är skälet till att myndigheten de senaste åren stärkt kontrollen av de arbetssökande. Arbetsförmedlingen instämmer dock inte i IAF:s kritik om att Arbetsförmedlingen inte följer aktuella bestämmelser vad gäller lämpligt arbete och sökområde.

Kvinna som skriver på bärbar dator

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) riktade tidigare i år kritik mot Arbetsförmedlingen för att inte följa aktuella bestämmelser vad gäller lämpligt arbete och sökområde. IAF anser att myndigheten brister i att underrätta arbetslöshetskassorna när sökande inte vidgar sitt geografiska eller yrkesmässiga sökområde.

Arbetsförmedlingen ställer krav på arbetssökande i handlingsplanen om att aktivt söka arbete i hela landet och inom de yrken den arbetssökande har kompetens. De arbetssökande har därmed krav på sig att söka lämpliga arbeten. Arbetsförmedlingen anser därför inte heller att myndigheten brister i att underrätta arbetslöshetskassorna.

Arbetsförmedlingen instämmer dock i att det finns fortsatta utvecklingsmöjligheter vad gäller Arbetsförmedlingens granskning av aktivitetsrapporter. Detta är dock en prioriterings- och resursfråga som kräver ytterligare dialog med uppdragsgivaren.

Arbetsförmedling instämmer även i IAF:s och andra aktörers bedömning att IAF:s nuvarande föreskrifter om lämpligt arbete behöver förtydligas och uppdateras. Arbetsförmedlingen bidrar gärna i detta arbete.