Därför är SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror så olika

Publicerad: 2022-02-09

Många undrar varför det ofta är så stor skillnad mellan SCB:s och Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik. Så här ligger det till.

Människor som går på en gata

Du kanske undrar varför statistiken från SCB och Arbetsförmedlingen skiljer sig åt? Till exempel är ungdomsarbetslösheten mer än dubbelt så stor enligt SCB:s siffror, jämfört med Arbetsförmedlingens statistik. Skillnaden beror på att myndigheterna utgår från olika dataunderlag och definitioner. SCB inhämtar sin data via undersökningar medan Arbetsförmedlingens data är verksamhetsstatistik, hämtad direkt ur myndighetens databas.

Arbetsförmedlingens statistik bygger helt enkelt på de personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. SCB har också en bredare definition av vem som är arbetslös – till exempel definieras heltidsstuderande som söker arbete som arbetslösa.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik skiljer sig därför (ibland väldigt mycket) från SCB:s data, som inhämtas via telefonintervjuer varje månad. Skillnaden är störst under sommarmånaderna.

SCB:s statistik är Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik, som ofta jämförs med motsvarande statistik från andra EU-länder. Arbetsförmedlingens statistik, däremot, fyller ett annat syfte. Det är verksamhetsstatistik som ger en god bild av läget på arbetsmarknaden för både myndigheten och allmänheten.

Två viktiga skillnader

  • Inhämtningen av data
    Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet är helt enkelt de personer som är registrerade som arbetslösa i myndighetens databas. SCB, däremot, hämtar in sin data i en stor telefonbaserad urvalsundersökning som omfattar 29 500 slumpvis utvalda personer varje månad.
  • Gruppen unga
    Arbetsförmedlingens definition av ungdomsarbetslöshet är arbetslösa personer i åldersspannet 18-24 år. SCB redovisar siffror för gruppen 15-24 år. En del av de som är arbetslösa i SCB:s siffror är heltidsstuderande ungdomar som inte har anmält sig till Arbetsförmedlingen.