Så behandlar vi dina personuppgifter när du kontaktar oss

Det finns olika sätt att komma i kontakt med oss. Du kanske ställer en fråga till vår chattrobot, startar en chatt med en arbetsförmedlare eller ringer till oss. Här berättar vi hur vi hanterar dina personuppgifter när vi möts i en chatt eller i telefon.

Arbetsförmedlingen är ansvarig för att hantera dina personuppgifter på ett korrekt sätt och i enlighet med lagar och förordningar. Det innebär att Arbetsförmedlingen är personuppgiftsansvarig.

Vad gör vi med uppgifterna om dig?

När du ringer Arbetsförmedlingen kommer du att få prata med en arbetsförmedlare. Du kan prata med en arbetsförmedlare utan att identifiera dig hos Arbetsförmedlingen. Eller så kan du välja att identifiera dig hos Arbetsförmedlingen för att få hjälp med ditt eget ärende.

När du ringer till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ge service till dig som kontaktar Arbetsförmedlingen enligt 6§ förvaltningslagen (2017:900).

När du har identifierat dig för att få hjälp med ditt ärende, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna handlägga det och vidta de åtgärder som behövs, enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen samt förvaltningslagen (2017:900).

Om du vill läsa mer om Arbetsförmedlingens personuppgiftsbehandling i allmänhet kan du göra det här:

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

När du ringer till Arbetsförmedlingen utan att identifiera dig behandlar vi ditt telefonnummer. Om du identifierar dig kommer vi även att behandla ditt namn och personnummer. Det du säger i samtalet med arbetsförmedlaren kommer att antecknas i ditt ärende om det är relevant för ärendet.

Vilka personuppgifter som Arbetsförmedlingen får registrera om dig inom ditt ärende bestäms av förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

När du ringer till Arbetsförmedlingen kommer ditt telefonnummer att sparas i våra loggar i 15 månader. Det sparas för att vi i efterhand ska kunna se vem som har ringt oss om det dyker upp några frågor om samtalet.

Om du har identifierat dig kommer ditt samtal med arbetsförmedlaren att antecknas i ditt ärende, om det är relevant för ärendet. Hur länge de uppgifterna finns kvar varierar mellan olika typer av ärenden och styrs av arkivreglerna för ärendet. Vanligtvis tas uppgifterna bort 26 månader efter det att du inte längre är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Kommer dina uppgifter att överföras till någon annan?

Arbetsförmedlingen kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon annan organisation när du ringer oss.

Vad gör vi med uppgifterna om dig?

När du använder vår chatt kommer du att få chatta med en arbetsförmedlare. Du kan chatta med oss utan att logga in för att få hjälp med allmänna frågor. Eller så kan du logga in och få hjälp med ditt eget ärende. När du loggar in behandlar vi dina personuppgifter för att identifiera dig och säkerställa att vi chattar med rätt person.

I vissa fall kommer du att få möjlighet att dela skärm med arbetsförmedlaren du chattar med för att få bättre hjälp. Det gör vi för att kunna lämna bra service till dig som kontaktar Arbetsförmedlingen enligt 6§ förvaltningslagen (2017:900).

När du har loggat in kan du få hjälp med ditt ärende. I det läget behandlar vi dina personuppgifter för att kunna handlägga ärendet och vidta de åtgärder som behövs, enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

Om du vill läsa mer om Arbetsförmedlingens personuppgiftsbehandling i allmänhet kan du göra det här:

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

När du chattar med en av våra arbetsförmedlare utan att logga in, behandlar vi din IP-adress och de uppgifter som du skriver in i chatten. Om du loggar in behandlar vi din IP-adress, ditt namn, ditt personnummer och de uppgifter som du skriver in i chatten.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

När du chattar med en arbetsförmedlare kommer dina personuppgifter att lagras i 29 dagar i chattens databas. Efter 29 dagar finns inte dessa personuppgifter kvar.

Om du har identifierat dig hos Arbetsförmedlingen kommer dina personuppgifter att antecknas i ärendet som du har diskuterat med arbetsförmedlaren. Hur länge de uppgifterna finns kvar varierar mellan olika typer av ärenden och styrs av arkivreglerna för ärendet.

Kommer dina uppgifter att överföras till någon annan?

Arbetsförmedlingen kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon annan organisation när du chattar med en av våra arbetsförmedlare. Chatten sköts tekniskt av Telia, men ingen på Telia kan se det du har skrivit.

Vad gör vi med uppgifterna om dig?

När du använder vår chatt kommer du att få chatta med en arbetsförmedlare. Som arbetsgivare kan du inte logga in och få hjälp i ett ärende utan endast med allmänna frågor.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt kan du få välja att dela skärm med arbetsförmedlaren som du chattar med. Skärmdelning använder vi för att kunna ge bättre service till dig som kontaktar oss enligt 6§ förvaltningslagen (2017:900). När du delar din skärm kommer endast den aktuella sidan på Arbetsförmedlingens webbplats att vara synlig för oss. Andra webbplatser går inte att dela.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

När du chattar med en arbetsförmedlare behandlar vi din IP-adress och de uppgifter som du skriver in i chatten.

Vilka personuppgifter som Arbetsförmedlingen får registrera om dig bestäms av förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

När du chattar med en arbetsförmedlare kommer dina personuppgifter att lagras i 29 dagar i chattens databas, därefter raderas de.

Kommer dina uppgifter att överföras till någon annan?

Arbetsförmedlingen kommer inte att överföra dina personuppgifter från chatten till någon annan organisation. Chatten sköts tekniskt av Telia, men ingen förutom du och Arbetsförmedlingen kan se det du har skrivit.

Vad gör vi med uppgifterna om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår chattrobot för att du ska kunna få svar på enklare frågor utan att behöva köa för att få prata med en arbetsförmedlare. Vi gör det för att du ska få bättre service av oss, vilket är en uppgift av allmänt intresse som Arbetsförmedlingen ska utföra enligt 6§ förvaltningslagen (2017:900).

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

När du chattar med vår chattrobot använder den din IP-adress för att kommunicera med dig. Chattroboten använder det du skriver i chattrutan för att söka igenom sin databas efter lämpliga svar. Om du skriver in personuppgifter om dig själv så kommer de att behandlas, men chattroboten söker inte efter svar baserat på unika uppgifter om dig.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Inga personuppgifter som handlar om dig lagras efter att du stängt ner chatten med chattroboten.

Kommer dina uppgifter att överföras till någon annan?

Inga personuppgifter överförs utanför Arbetsförmedlingen när du använder vår chattrobot. Chattroboten sköts tekniskt av Telia, men ingen på Telia kan se det du har skrivit.

Mer om hur vi hanterar personuppgifter

Hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har i förhållande till Arbetsförmedlingens personuppgiftsbehandling samt kontaktuppgifter till dataskyddsombudet.

Så hanterar vi dina personuppgifter