Begära skadestånd

Arbetsförmedlingen har möjlighet att reglera vissa skadeståndsanspråk som ställs mot myndigheten. Tanken med det är att avlasta domstolarna från att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är tydligt att Arbetsförmedlingen begått ett skadeståndsgrundande fel och den sökande därför har rätt till viss ersättning.

Om du begär skadestånd

Det krävs mer än att Arbetsförmedlingen gjort fel för att skadestånd ska betalas ut. Förenklat kan det sägas att det krävs att Arbetsförmedlingen uppenbart frångått gällande regelverk och rutiner.

Om du anser att Arbetsförmedlingen har orsakat dig skada finns det en möjlighet att skriftligen begära skadestånd hos Arbetsförmedlingen.

Om du vill begära skadestånd är det viktigt att du beskriver:

  • på vilket sätt du menar att Arbetsförmedlingen har gjort fel eller varit försumlig
  • när det hände
  • vilken skada felet har medfört för dig. Om du begär ekonomisk ersättning bör du visa att det begärda beloppet motsvarar den skada du utsatts för (till exempel genom kvitton, uträkningar eller annat underlag).

Kom ihåg att skriva ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Skicka din skrivelse till:

Arbetsförmedlingen
Enheten Programjuridik
FE 8050
107 67 Stockholm

Mer om hur vi hanterar personuppgifter

Här får du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår övriga verksamhet, vilka rättigheter du har i förhållande till Arbetsförmedlingens personuppgiftsbehandling, kontaktuppgifter till oss och dataskyddsombudet.

Så hanterar vi dina personuppgifter