Enklare att söka bidrag till litteratur och tolk

Publicerad: 2024-03-11

Nu har det blivit enklare för arbetsgivare att söka ekonomiskt bidrag till litteratur och tolk för anställda med syn- eller hörselnedsättning. Ansökan görs digitalt på Arbetsförmedlingens webb.

Ansöka digitalt

Arbetsgivare som har en anställd som behöver stöd på grund av syn- eller hörselnedsättning i samband med en utbildning inom företaget kan få ekonomiskt bidrag. Nu kan arbetsgivare enkelt ansöka om bidraget digitalt på arbetsformedlingen.se.

Ansöka om bidrag till litteratur och tolk

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget ska underlätta för personer som i sitt arbete går på utbildning, seminarier, konferenser och studiebesök och då har behov av;

  • teckenspråkstolkning
  • skrivtolkning
  • tecken som stödtolkning
  • dövblindtolkning
  • inläsning på ljudmedier.

Arbetsgivare kan inte få bidrag för tolkkostnader som regionerna svarar för, så kallad vardagstolkning.

Vem kan man få bidraget för?

Arbetsgivaren kan få bidrag för en anställd som har en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga som medför behov av tolkning eller inläsning av facklitteratur på ljudmedier i samband med en utbildning som är viktig för personens arbete.

Den anställde behöver vara inskriven eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen i samband med beslutet.

Bidrag till litteratur och tolk