Nu finns steg till arbete i hela landet

Publicerad: 2024-01-15

I september startade rehabiliteringstjänsten steg till arbete i 83 leveransområden. Från och med den 15 januari finns tjänsten i ytterligare 46 områden. Steg till arbete ersätter de båda tjänsterna introduktion till arbete och aktivitetsbaserade utredningsplatser.

Deltagaren hänvisas till närmaste leverantör

Steg till arbete är en heltäckande tjänst som erbjuder deltagaren förberedande och matchande aktiviteter inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Utgångspunkten är de behov och förmågor som deltagaren har för att komma ut på arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning för att närma sig ett arbete. Deltagare hänvisas till den leverantör som finns närmast bostadsadressen, och i varje leveransområde finns en leverantör.