Ökade möjligheter att studera sfi och reguljära studier

Nu får arbetssökande ökade möjligheter att studera. Från och med 1 december kan deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin studera svenska för invandrare (sfi) under ett år och sedan få ytterligare ett år med reguljära studier.

Studier i ytterligare ett år

I slutet av oktober beslutade regeringen att utöka möjligheten för arbetssökande som läser sfi att ta del av reguljära studier. Detta genom att göra det möjligt för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin att studera svenska för invandrare (sfi) under ett år och sedan fortsätta studera, främst inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå, som insats under ytterligare ett år.

Tidigare har insatsen som längst kunnat beviljas i ett år och därefter först igen efter tre år.

En arbetsmarknad som kräver utbildning

– Personer som saknar gymnasial utbildning är överrepresenterade bland de arbetslösa. Det här öppnar upp för att en arbetssökande som fått insatsen för studier i sfi i ett år, nu också kan ta del av reguljära studier. Det är viktigt för många arbetssökande för att på sikt kunna komma i arbete på en arbetsmarknad som ofta kräver utbildning, säger Sara Nilsson, på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen bedömer

Insatsen är inte en rättighet för den arbetssökande. Det innebär att även om arbetssökande nu, under vissa förutsättningar, får möjlighet till mer tid är det Arbetsförmedlingen som ska göra en bedömning om insatsen är motiverad i det enskilda fallet.

Vilka arbetssökande kan ha möjlighet till ytterligare ett studieår?

Arbetssökande som inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin deltagit i programmet förberedande insatser i form av:

  • studier i sfi
  • studier i sfi i kombination med studier på grundläggande eller gymnasial nivå
  • studier i sfi i kombination med annan insats.

Vilka studier kan beviljas för den andra perioden?

Arbetssökande som bedöms ha behov av ytterligare tid för studier kan beviljas detta för:

  • studier på grundläggande eller gymnasial nivå
  • en kombination av deltidsstudier på grundläggande eller gymnasial nivå och sfi eller annan insats på deltid, till exempel arbetspraktik
  • studier på heltid på högskola, universitet, yrkeshögskola eller eftergymnasial nivå inom folkhögskola.

Det är inte möjligt att bevilja studier i endast sfi för ytterligare ett år.