Informationsutbyte unga i kommuner (INUK) 

INUK, Informationsutbyte unga i kommuner, är ett system som på ett enkelt sätt följer upp insatser som Arbetsförmedlingen och kommunerna gör tillsammans för unga arbetssökande mellan 16 och 24 år.

Syftet med INUK är att få rikstäckande statistik för jämförelser och följa upp insatser för unga inom kommunal och statlig regi. Läs mer om INUK:

Nationellt statistikverktyg för uppföljning av unga (SKR)

Anslut din kommun

Tjänsten nationellt systemverktyg för uppföljning innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen. Det ökar också effektiviteten i handläggningen hos kommuner och myndigheter.

För att kunna använda tjänsten krävs en anpassning av kommunernas verksamhetssystem. Kommunen behöver teckna en överenskommelse med Arbetsförmedlingen innan anslutningen. Arbetsförmedlingen ansvarar för den tekniska förvaltningen och driften av tjänsten.

Ladda ner överenskommelsen Pdf, 3 MB.

INUK - systemverktyget

Mejla eller skicka överenskommelsen till:

Arbetsförmedlingen, Informationssamverkan, Förvaltning INUK, It-avdelningen, Sektionen Integration, 113 99 Stockholm

E-post skannat underlag

Hör med din leverantör ifall de sköter överföringen av data eller ifall ni som kommun skall göra det. För att ansluta till tjänsten, test eller produktion, behöver ni skaffa ett steria-cert och implementera det på applikationsservern. 

Ni behöver också kommunicera er utgående IP-adress som ska användas för sändning, test och produktion. Det behövs för att Arbetsförmedlingen ska kunna öppna brandväggar för er. Sänd er utgående IP-adress tillsammans med ert organisationsnummer till oss.

E-post

Meddelandet måste vara UTF8-formaterat.

Från och med augusti 2021 har Arbetsförmedlingen bytt inlämningsadresserna för både test och produktion.

När brandväggen är öppen ansluter ni via dessa adresser:

Test: https://inukapiertest.arbetsformedlingen.se:443/inuk/v1/kommun

Produktion: https://inukapier.arbetsformedlingen.se:443/inuk/v1/kommun

Anslutningen mot produktion får inte ske innan kommunen och Arbetsförmedlingen har en överenskommelse. Arbetsförmedlingen informerar om vilka kommuner som slutit avtal.

Periodicitet

Anslutande leverantör väljer själv hur ofta de vill skicka in data, i realtid eller samlat i en batch. Om ni samlar i en batch vill Arbetsförmedlingen få informationen senast den 3e i månaden efter.

Data som ändras retroaktivt kommer inte med i rapporten.

Kontakta Arbetsförmedlingen

Mejla till oss om du har frågor om hur du ansluter dig eller behöver support.

E-post om anslutning eller vid tekniska problem