Uppdatera din profil i vår kandidatbank

Publicerad: 2024-02-20

Nu uppdaterar vi innehållet i vårt rekryteringsverktyg kandidatbanken. Det är den plats där du som arbetssökande helt frivilligt kan lägga in dina kontaktuppgifter och ditt cv för att arbetsgivare lättare ska kunna hitta dig.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att arbetsgivare ska kunna hitta er som vill synas i vår kandidatbank. Du som redan har en profil, gå in och uppdatera om du inte gjort det nyligen. Har du inte en profil, gå in och skapa en. Din profil är som ett cv där du beskriver dina kompetenser samt vilka typer av jobb du söker och som du själv publicerar på Kandidatbanken så att arbetsgivare kan hitta dig.

Skapa eller uppdatera profil i kandiatbanken

Vi skickar påminnelse

Vi kommer inom kort att skicka ut mejl till er som redan har profiler hos oss som inte uppdaterats det senaste halvåret. I mejlet kommer vi att påminna dig om att uppdatera eller radera din profil om du inte längre vill att den ska finnas kvar i kandidatbanken. Om du väljer att inte göra något kommer profilen avpubliceras en månad efter utskickat mejl. Profilen kommer att finnas kvar i kandidatbanken men den blir då inte längre sökbar för arbetsgivare. Den kan lätt återpubliceras om du önskar det.


Profiler som inte uppdaterats på över två år kommer att avpubliceras utan att vi skickar mejl i förväg. Även dessa profiler kommer dock att finnas kvar och kan återpubliceras.

Frivilligt att ha profil

Att skapa en profil är helt frivilligt och har inget med din eventuella inskrivning på Arbetsförmedlingen att göra. Du behöver alltså inte ta kontakt med en arbetsförmedlare för att skapa en profil i Kandidatbanken.

Fem fördelar med profil i kandidatbanken

En attraktiv och uppdaterad profil kan öka dina jobbchanser:

  • Lättare för arbetsgivarna att hitta dig
  • Uppdatera ditt cv när det behövs
  • Ladda ned ditt cv och använd när du söker jobb
  • Få mejl om jobben som intresserar dig
  • Publicera din profil den Europeiska jobbportalen Eures

Skapa eller uppdatera profil i kandidatbanken