Utsatt för våld? Fler arbetssökande får frågan

Publicerad: 2023-10-23

Har du erfarenhet av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld? Frågan har sedan några år ställts till arbetssökande inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Nu kommer fler arbetssökande att få den frågan.

Vem får frågan?

Sedan några år har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ställt frågor om våld som ett led i regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld i nära relationer.

Hittills har Arbetsförmedlingen ställt frågan till arbetssökande inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Nu börjar vi ställa en generell fråga om våld till alla arbetssökande inom program och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Frågan ställs i samband med inskrivnings- och uppföljningssamtal där vi gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning av dina förutsättningar att söka, få och behålla ett arbete. Detta då vi vet att våld kan vara en dold orsak till arbetslöshet.

Varför ställer vi frågan?

Arbetsförmedlingen ställer frågor om våld för att göra korrekta bedömningar av dina förutsättningar att kunna få ett jobb eller börja studera, men också då vi är en stor aktör inom samhällets skyddsnät.

Vi ställer frågan för att försöka hjälpa dig som är utsatt eller utövare att komma i kontakt med rätt stöd för att du ska kunna ta dig ur våldet. Vi kommer att hänvisa dig till rätt instanser så som Kvinnofridslinjen, Stödlinjen för män, Välj att sluta samt hälso- och sjukvården.

Vid behov kommer vi även att anpassa din planering utifrån din situation.

Lever du med våld i en nära relation?