Nio av tio får jobb efter YH-utbildning

Publicerad: 2023-09-11

Utbudet av utbildningar på yrkeshögskolorna har ökat kraftigt de senaste åren och allt fler söker sig till dem. Vad är framgångsformeln för utbildningsformen? Och vilka är de allra nyaste på marknaden?

En lektionssal med två personer i fokus som arbetar med papper och penna. Fem personer är ur fokus som även de arbetar med papper och penna.

Stort utbud av utbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) är en utbildningsform för yrkesstudier på eftergymnasial nivå, och utbudet är i dag dubbelt så stort som för tio år sedan. Förra året anordnades 1170 utbildningar runt om på landets yrkeshögskolor. Majoriteten av utbildningarna startar på hösten och av årets utbildningar är ungefär en tredjedel på distans.

Hitta YH-utbildningar som startar under hösten (yrkeshogskolan.se)

Kort utbildning med goda jobbchanser

Förra året sökte sig över 90 000 personer till en YH-utbildning och av dessa antogs fler än var tredje person som sökt. Trots att antalet YH-utbildningar dubblerats ligger söktrycket kvar på samma nivå.

Johan Lindahl, pressekreterare på MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, menar att framgångsreceptet för utbildningsformen är att de bara tas fram om det finns ett stort behov av yrkeskompetens inom området. Enligt statistik från MYH får nio av tio jobb inom ett år efter examen.

– En av de vanligaste förklaringarna till varför någon sökt en YH-utbildning är att de letat efter en kort utbildning som leder till jobb. Det är fortfarande vad yrkeshögskolan förknippas med.

Utbud i ständig förändring

Utbudet av YH-utbildningar är i ständig förändring. För att säkerställa att behovet på arbetsmarknaden fortfarande är stort beviljas vanligtvis en utbildning bara tre starter åt gången. Därefter behöver man ansöka på nytt.

I år finns det helt nya inriktningar som e-mobility-ingenjör, projektledare inriktning vindkraft, Internet of Things-projektör, instrumentingenjör, vätgasingenjör och electromoblity design engineer.

Johan Lindahl berättar också att det finns riktiga gamla klassiker i genren.

– Den mest kända och omtalade YH-utbildningen är lokförarutbildningen. Redovisningsekonom och medicinsk sekreterare är två andra populära långkörare, säger han och fortsätter:

– Men det som ökar mest i popularitet just nu är utbildningar inom digital marknadsföring, programmering och bank- och försäkringsrådgivning. Samtidigt är det största utbildningsområdet teknik och tillverkning.

YH-utbildningar i siffror

  • Förra året anordnades 1 170 utbildningar
  • Över 90 000 personer sökte en YH-utbildning förra året. Drygt 32 000 antogs, det vill säga fler än var tredje sökande
  • 91 procent får jobb inom ett år efter att de avslutat sin examen
  • En fjärdedel av YH-utbildningarna utgörs av LIA, Lärande i arbetslivet, som är en kombination av teori och praktik. Över hälften av de studerande får sedan jobb hos något av de företag de varit under LIA-perioden
  • MYH beviljade i januari i år 420 nya ansökningar om att få bedriva YH-utbildningar.

Källa: MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan