Arbetsmarknadsutbildningar i många olika branscher

Publicerad: 2022-11-18

En arbetsmarknadsutbildning gör det lättare att få jobb. Utbildningarna finns inom branscher där det behövs fler personer, alltifrån bygg, hotell, och installation till transport och renhållning.

Bildcollage med personer inom olika yrken

Många utbildningar att välja

Som arbetslös kan det vara bra att utbilda sig inom en bransch där det behövs fler personer. En arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning inom branscher där det finns goda möjligheter att få ett jobb efter avslutad utbildning. Det finns utbildningar inom följande områden:

 • Bygg och anläggning
 • Data/IT
 • Försäljning, inköp, marknadsföring
 • Hotell, restaurang, storhushåll
 • Hantverk
 • Hälso- och sjukvård
 • Industriell tillverkning
 • Installation, drift, underhåll
 • Kultur, media, design
 • Naturbruk
 • Sanering och renhållning
 • Transport, distribution och lager
 • Yrken med teknisk inriktning
 • Övrigt

I vissa utbildningar finns olika inriktningar. Inom industriell tillverkning kan du exempelvis utbilda dig till svetsare eller CNC-operatör och inom hotell, restaurang och storhushåll finns inriktningarna kock och servering. För att veta vilken utbildning och inriktning som passar dig kan du gå på ett eller flera studiebesök hos utbildningsanordnarna.

Hitta arbetsmarknadsutbildning

Vem passar utbildningarna för?

När du tittar på olika branscher och utbildningar så utgå från dig själv och dina intressen. Var heller inte rädd för att tänka i nya banor.

­– Det finns många exempel på arbetssökande som gått en arbetsmarknadsutbildning inom en bransch som de först inte tänkt sig vilket har resulterat i att de nu har jobb där de stortrivs, säger Sanela Nadarevic som är arbetsförmedlare.

I vår tjänst ”Hitta arbetsmarknadsutbildningar” kan du söka efter olika utbildningar. Utbildningarna startar vid olika tidpunkter och endast de med en planerad studiestart är sökbara i tjänsten.

Osäker på om du vill eller kan studera

Under rubriken ”Övrigt” finns till exempel motiverande och förberedande kurser på folkhögskolor och utbildningar där du får testa dina möjligheter att få ett arbete utifrån tidigare erfarenhet och studier från annat land.