Studier kan bli vägen tillbaka till jobb

Publicerad: 2021-09-02

Är du mitt i livet och har svårt att få jobb inom den bransch där du har kompetens och erfarenhet? Då kan en utbildning vara vägen tillbaka till arbetsmarknaden.
– Att söka till högskolan kan vara en bra väg om du fastnat. Det är aldrig för sent att ställa om, det finns många fördelar att plugga när man är lite äldre, säger Arbetsförmedlingens jobbsökarexpert Charlotte Lindman.

Kvinna som söker till högskolan

Just nu sitter tusentals personer antagligen hemma och klurar på vad de ska välja för utbildning på högskolan eller universitetet när anmälningsperioden öppnar 15 september. Många kommer direkt från gymnasiet medan andra kanske har jobbat några år eller till och med har en stor del av sitt yrkesliv bakom sig.

Här söker du till högskolan och universitetet (antagning.se)

Alldeles ny statistik från universitets- och högskolerådet, UHR, visar att gruppen 35-åringar och äldre som söker till högskolan växer för varje år. Gruppen väntas bli ännu större i och med att åldersgränsen för att få studiemedel höjs från 56 till 60 år 2022.

Charlotte Lindman, Arbetsförmedlingens jobbsökarexpert

– Det är bra för att stimulera till studier senare i livet. Det finns flera fördelar med att plugga när man har mer livserfarenhet. Dessutom förändras arbetslivet hela tiden i olika snabb takt och vi behöver hela tiden bygga på vår kompetens för att hänga med i svängarna. För vissa kan ju vägen tillbaka till ett arbete vara att byta yrkesbana delvis eller helt genom att utbilda sig. Det kan vara en förutsättning eller snarare en möjlighet för att komma tillbaka i arbete efter arbetslöshet, säger Charlotte Lindman, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen.

Frågan många ställer sig är om man ska gå efter yrkesprognoser eller sina drömmar när man väljer utbildning. Där tycker Charlotte Lindman att intressena ska väga tungt men att det är viktigt att göra välgrundade val och vara medveten om den hårda konkurrens som kan uppstå.

– Min erfarenhet är att hjärtat och hjärnan behöver vara överens för att man ska lyckas med sina studier. Yrkeslivet kan ha många år kvar och om du bara går på en prognos som ser jättebra ut till exempel civilingenjör men helst skulle vilja studera till fastighetsmäklare, som delvis inte har så bra prognos de kommande åren, så är ju risken att du blir omotiverad till att slutföra utbildningen. Motivationen och ditt driv är ändå det viktigaste för att lyckas med utbildningen och att söka de jobb du verkligen vill ha.

Vilka är fördelarna med att plugga som lite äldre?

– Först skulle jag vilja säga att alla behöver lära sig nya saker hela livet oavsett hur gammal du är eller om du har ett jobb eller inte. Vi kallar det livslångt lärande. Fördelen med att studera när man både har erfarenhet från arbetslivet och livet i stort är att du alltid kan använda dina egna erfarenheter när du ska lösa en uppgift. Många äldre tror att de inte ska fixa studier för att de tänker att de har åldern emot sig. Men jag skulle säga att det är precis tvärtom.

Längre högskoleutbildning eller en kortare kurs?

– Har du gymnasiet klart, kanske viss eftergymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet kan du med fördel komplettera med en kurs för att åter vara attraktiv på arbetsmarknaden. Det kan räcka långt med enstaka kurser. Att sätta sig vid skolbänken behöver inte betyda flera års utbildning. Yrkeshögskolan eller arbetsmarknadsutbildningar kan ju vara mycket bra kortare alternativ. Du blir ju helt färdig i det yrket som du utbildar dig till och du kommer ha goda chanser till arbete.

Sök till Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Vilka yrken är bra att satsa på?

– Om vi ska titta på en topplista som Arbetsförmedlingen tagit fram med jobb värda att satsa på så ligger barnmorska, civilingenjör och förskollärare i topp bland högskoleyrken. Sen finns motsvarande topplista utan högskoleutbildning och då har vi anläggningsmaskinförare, elektrikeryrken och lastbilsförare i topp.

Charlottes tips inför ditt studieval

  • Vilka yrken passar dig? Svara på 12 frågor i Intresseguide och få förslag på yrken som passar dig och dina intressen.
  • I Hitta yrken kan du läsa om cirka 350 yrken och 20 yrkesområden. Du kan enkelt få veta mer om framtidsutsikter, löneläge och utbildningsvägar Genom detta kan du göra mer medvetna karriärval och få en bra koll på hur arbetsmarknaden ser ut
  • Hitta yrkesprognoser kan hjälpa dig att hitta ditt framtida yrke. Här hittar du framtidsutsikter för cirka 200 olika yrken.