Andra webbplatser inom kultur och media

Här hittar du ett urval webbplatser som du kan ha hjälp av när du söker jobb inom kultur och media.

Bild och form

Bildupphovsrätt
Illustratörscentrum
KLYS
Konstfack
Konsthantverkscentrum
Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden, Iaspis
Konstnärsnämnden Kulturbryggan
Konstnärsguiden
Konstnärernas Riksorganisation
Konstnärscentrum
Statens konstråd
Svenska tecknare
Svenska fotografers förbund

Scen och ton

Centrum för dramatik
Dansalliansen
Danscentrum
eventmarket.com
Filmcafé
Folkets hus och parker
Filmcentrum
KLYS
Konstnärsnämndens internationella dansprogram
Konstnärsguiden
Kungliga Musikaliska Akademien
Länsmusiken
Musical chairs
Musikalliansen
Musikcentrum
Musikerförbundet
Musikers ekonomiska förening
Rikskonserter
SAMI Svenska artisters och musikers intresseorganisation
StagePool
STIM/Svensk Musik
Svensk Scenkonst
Sveriges Dramatikerförbund
SYMF Sveriges yrkesmusikerförbund
Teateralliansen
Teatercentrum
Teaterförbunde för scen och film
Teaterförbundets artistkatalog på nätet
Teatertidningen
Teaterunionen
STIM
Sveriges kompositörer och textförfattare (Skap)
Föreningen svenska tonsättare

Ord och media

Alis
Dagens Media
Filmcentrum
Författarcentrum
Journalistförbundet
KLYS
Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden Kulturbryggan
Konstnärsguiden
Mediakompetens
Mediaresurs
Resumé
Svenska fotografers förbund
Sveriges författarförbund
Sveriges Dramatikerförbund
Sveriges Författarfond
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund
Tidningen Journalisten
Översättarcentrum

Film

Filmcentrum
Film i Skåne
Film i Väst
Filmpool Nord
Film Capital Stockholm
Svenska filminstitutet

Övriga länkar

ARTLAB
KK-stiftelsen
Kulturfonden för Sverige och Finland
Kulturförvaltningen Stockholm
Nordiska Kulturfonden
Nordiska Ministerrådet
Offentliga jobb (klicka på kultur)
SLL - Stöd och stipendier
Statens kulturråd
Svenska Institutet
Trappan (Kulturakademin)
Vitterhetsakademien