Projekt DAGS

DAGS är en förkortning för digital arbetsmarknadsvägledning genom språk. Filmerna riktar sig till dig som läser svenska som andraspråk eller är nyanländ i Sverige och handlar om olika yrkesutbildningar. Filmerna är enkla att förstå och varje film har material att studera.

Projekt DAGS är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län, Arbetsförmedlingen och Strängnäs kommun.