23 april 13:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Kommer jag att kunna gå tillbaka till mitt gamla jobb när pandemin är över?

Hur kan jag snabbt hitta ett jobb just nu? Och kommer jag att kunna gå tillbaka till mitt gamla jobb när pandemin är över? Vad är smart att satsa på? "Generellt kan man säga att den viktigaste faktorn är att skaffa sig en gymnasieutbildning. Så nu kan det vara ett bra läge att slutföra gymnasiestudierna om man inte har de med sig", säger Mahad Malingur från analysavdelningen på Arbetsförmedlingen. Han berättar också om att vi under pandemin har ändrat vårat beteende, till exempel inom handel där vi numer handlar på nätet. Men hur påverkar det framtidens jobb? I det här avsnittet tar vi reda på hur man ska tänka och vilka de bästa tipsen är för att vara beredd när pandemin vänder.

Transkribering av Arbetsförmedlingens jobbpodd: Kommer jag att kunna gå tillbaka till mitt gamla jobb när pandemin är över?

Vinjettmusik (Bensound – Perception)

(Charlotte Lindman)

Hur kan jag snabbt hitta ett jobb just nu? Kan jag gå tillbaka

till mitt gamla jobb när pandemin är över? Vad är smartast

att satsa på? I det här avsnittet tar jag reda på

hur man ska kunna tänka och vilka de bästa tipsen är

för att vara beredd när pandemin vänder.

Därför har jag bjudit in Mahad Malingur

från analysavdelningen på Arbetsförmedlingen.

Analysavdelningen ansvarar för att analysera

arbetsmarknaden i stort. Till exempel hur olika branscher

och yrkesområden utvecklas, inom vilka områden

det är lätt eller svårt att få jobb. Det handlar också om

vad Arbetsförmedlingen ska satsa på

för att skapa nya jobb för de arbetslösa.

Du lyssnar på Arbetsförmedlingens

jobbpodd. Jag heter Charlotte Lindman.

(Signaturmelodi)

(Charlotte)

Kommer vi när den här pandemin trycks undan, vi får

ett vaccin, alla blir friska igen... Kommer allting

att kunna gå tillbaka till det normala? Som det var tidigare?

(Mahad Malingur)

Väldigt intressant fråga. Vi ska tänka att önskeläget är det.

Att det här är någon form av tillfällig paus, och så startar vi

igång allting. Historien har visat att människor och

arbetsmarknaden fungerar inte fullt så, utan det kommer

att ske det vi kallar för strukturomvandling.

Vissa saker som vi var på väg med, som

utveckling eller förändrade beteenden, får en skjuts under den

här krisen. Vissa arbetsuppgifter och arbetsmoment eller sätt

som vi handlar och beter oss... Det förändras under den här

pandemin. Det är möjligt att det även i fortsättningen gör det.

Därmed kan inte allting återgå till som det var före pandemin.

(Charlotte)

Kan du ge exempel på saker som vi har förändrat i

vårt beteende, som gör att vi kanske inte kan gå tillbaka

till det vanliga beteendet, så att säga?

(Mahad)

Det är många som ställer sig frågan. Vi ser tydligt spår

av till exempel vårt beteende - hur vi handlar.

E-handel har funnits ett bra tag, men den har fått ordentlig

skjuts under pandemin. Det gör ju att med all sannolikhet så

kommer inte den typen av analogt handlande, som vi hade

gjort i butik och så där, att återgå som det varit. Utan vi

kommer fortsätta att handla på det här sättet som vi gör nu

och vant oss vid att göra under pandemin.

(Charlotte)

Precis. Även när pandemin är över och vi återgår till lite

mer normalt, så kommer vi fortfarande att handla på nätet.

(Mahad)

Ja, det som talar för det är ju att det är ett sätt vi har lärt oss.

Men det är också så att tekniken och den tekniska

utvecklingen möjliggör det här ännu mer och under den här

pandemin får extra skjuts, där de som jobbar med

de frågorna satsar extra mycket. När det är uppbyggt,

när den tekniska lösningen och den möjligheten finns -

då kommer vi fortsätta att handla digitalt

istället för att gå till butiken.

(Charlotte)

Men om vi tittar på arbetslösheten nu och vilka som skrivit in

sig på Arbetsförmedlingen. Det är ju otroligt många nu under

år 2020. Och det är personer som både har utbildning och

inte har utbildning. En del eller ganska många eller väldigt

många kanske till och med har högskola. Kommer de att

kunna söka samma typer av jobb? Eller måste de ändra

sin inriktning mot andra typer av branscher? Hur ser det ut?

(Mahad)

Där är det ju beroende på vilken bransch. Vissa branscher

är ju drabbade av att det är pandemi. Att vi inte kan göra

- att det finns restriktioner. De kan, så fort pandemin har

släppt och hälsokrisen är över, återgå som vanligt. Medan i

andra branscher och på andra områden behöver man

se över yrken.

Om man har jobbat... Nu tar jag ett exempel. Om man har

jobbat i 10–15 år i klädaffär, inom handeln, då kanske det är

dags att sadla om. Med all sannolikhet så blir det mycket

svårare att jobba med det efter pandemin.

(Charlotte)

Vilka yrken och branscher är det då som

har drabbats hårdast under just pandemin?

(Mahad)

Hårdast drabbade är de ju inom restaurang och handel.

Vi rör oss inte. Vi har inte konferenser. All sådan här service

där man har kontakt med människor har drabbats

mycket hårdare än andra typer av yrken och branscher.

(Charlotte)

Vilka yrken eller vilka både yrkesgrupper och målgrupper har

skrivit in sig på arbetsförmedlingen de senaste månaderna?

Är det de som du räknade upp? Vilka är hårdast drabbade?

(Mahad)

Ja, initialt var det så. Tvärstoppet som det innebar i mars

på grund av pandemin påverkade starkt de här branscherna

som jag har nämnt - inom restaurang, handel och även

till viss del transport. Sen har det successivt blivit mer även

inom industrin. Det beror på att i nästa skede har världen

också stängt ner. Sverige är exportberoende, så att även

tillverkningsindustrin och den delen har också drabbats.

(Charlotte)

Men kommer de här jobben att försvinna helt då, eller?

Kommer det att vara färre jobb i framtiden, eller hur ser det ut?

Kan man se någonting för framtiden när det gäller vilka

yrken de här personerna skulle kunna jobba med istället?

(Mahad)

Grunden är ju att i Sverige tänker vi att man har

en utbildning i botten. Med den så gör den en flexiblare.

Man kan skola om sig, utbilda om sig. Det som kommer att ske

är att det kommer att ske en del strukturomvandling. Så att

när ekonomin rullar på och vi är tillbaka i någon form av

högkonjunktur igen och så vidare, kommer det inte

att saknas jobb.

Men de kanske inte finns på de ställen som de har funnits.

Alla delar kommer inte att finnas kvar där de var före

pandemin, utan det kommer att förflyttas. Inom handel till

exempel kan man prata om... Det är ju mycket kundtjänst

och mycket försäljning via andra kanaler, samt att man

utvecklar inom data, it-teknik för att möjliggöra den här

näthandeln. Jobben kommer att finnas, men de kanske

finns någon annanstans.

(Charlotte)

Men vad behövs då om man nu... Man vill ju såklart ha ett jobb

för framtiden om man nu är utan arbete. Vad krävs då av

en person som har varit inskriven på Arbetsförmedlingen,

kanske har tidigare både lång arbetslivserfarenhet, kanske

till och med har utbildning, för att då rikta in sig på

de här jobben? Vad behöver man göra då?

(Mahad)

Det man behöver är ju att... Vi kan väl säga att

den här pandemin, den här pausen eller den här tiden

- den är en kris för både branscher och individer.

Men det finns möjligheter i den också. Sverige satsar

mer än någonsin på att rusta och förbereda medborgarna

inför efter pandemin. Det betyder att man

bygger ut utbildningsmöjligheter.

Om man själv vet vilka branscher man vill jobba i i framtiden,

var man har jobbat. Om man känner att de här jobben inte

kommer att finnas kvar, då är det bättre att passa på

att utbilda om sig eller vidareutbilda sig.

(Charlotte)

Ja, det du sa nu är ju jätteviktigt, för det är just det här med

att vi utökar. Hela Sverige utökar sin möjlighet till

utbildning. Det gäller ju alla typer av utbildningar.

Visst är det så?

(Mahad)

Ja, den här satsningen på utbildning, den gäller alltifrån

om man saknar helt gymnasiebehörighet till andra typer

av yrkesinriktade utbildningar och vidareutbildningar,

men även högskoleutbildningar. Så att utbildningsplatserna

byggs ut på bred front, och flera ges möjligheten

- både inskrivna arbetslösa och personer som inte är det -

för att ta del av det.

(Charlotte)

Men många får ju ändå jobb just nu och arbetslösheten

har ju minskat här i slutet av 2020.

Men vilka är det då som får jobben och vilka blir kvar?

(Mahad)

Vi ser ju att det just nu styrs ganska mycket av läget på

pandemin. Är det så att restriktionerna ökar, ja, men då

stängs det ner. Men det finns ju stöd som regeringen ändå

går in med, så att fler ska kunna behålla sina jobb.

När det väl vänder, då är det viktigt att man har

rätt utbildning och liksom har rustat sig under den här

pandemin för att få de jobben.

Under den här krisen så finns det ju också branscher

som växer. Vi är påverkade av pandemin inom

hälso- och sjukvård, omsorg, utbildningssidan...

De branscherna eller de yrkesområdena behövs,

för det är ju där vi är. Samma sak med tekniska sidan,

alltså it-utveckling och systemutvecklare-typer.

Den typen av personer behövs också på arbetsmarknaden.

(Charlotte)

Det låter ju som att det är en väl investerad tid nu

att passa på under tiden man ändå kanske

är arbetslös att satsa på utbildning?

(Mahad)

Det är ett väldigt bra tips, för det är det som på lång sikt

kommer att gynna en person. Och vill man ändå hitta ett jobb

och vill ha kontakt med arbetsmarknaden, vilket är viktigt,

så ska man inte vänta på att sitt yrke eller det man jobbat med

ska komma igång igen. Utan då får man vända sig och

och se sig om och välja på de andra områdena där det

fortfarande behövs personal.

(Charlotte)

Har du några slutgiltiga tips eller råd till personer nu

som är utan arbete, hur de ska tänka för framtiden?

(Mahad)

Jag skulle säga att det är olika tips för olika personer.

Saknar man den här grundläggande utbildningen,

minst gymnasial utbildning, och har man gått in och ur

arbetsmarknaden och inte haft riktigt fotfäste... Då ska

man satsa på något som gör att man, när man väl får ett jobb,

blir kvar och blir viktig på arbetsmarknaden.

Om man redan hade utbildning och jobbade i

en bransch där det just nu går kärvt, då tycker jag att man ska se sig om

och fundera på: Är det här en bransch som har framtiden

för sig? Eller ska jag byta spår? Och då passar man

på under pandemin att göra det.

Vill man ändå hålla kontakt, arbeta och fortsätta, då tycker jag

att man ska det. Man ska vässa sin cv, man ska öka sitt

nätverk, man ska liksom jobba, så att man har kontakt med

arbetsmarknaden. För det är färskvara att ha kontakt med

arbetsmarknaden. Och kanske ta ett jobb i en annan bransch,

ett annat yrke som man inte har jobbat i tidigare.

(Charlotte)

Tack så mycket, Mahad Malingur från Arbetsförmedlingen,

som jobbar alltså med arbetsmarknadsanalys.

(Mahad)

Tack.

(Signaturmelodi)

(Charlotte)

Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd

med mig, Charlotte Lindman. Gäst var Mahad Malingur

från Arbetsförmedlingen. Och tekniker var P-G Nordström.

Har du tankar och funderingar på vad du tycker att vi

ska prata om i podden? Skriv då till

podcast@arbetsformedlingen.se

Det här avsnittet producerades vintern 2021. Vi hörs.