17 april 10:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Fler än 3000 nya jobb väntar i Skellefteå

I Skellefteå händer det spännande saker just nu när Northvolt etableras för att förse världen med batterier och batterisystem. En ny fabrik med 3000 jobb ska tillsättas till år 2025. Är det så att du vill utbilda dig och sen flytta till Skellefteå för att vara med och förvandla samhället uppe i norr? Då ska du lyssna på detta avsnitt som gästas av Katarina Borstedt från Northvolt!

Transkribering av Arbetsförmedlingens jobbpodd,
avsnitt 233: 3000 nya jobb till Northvolt i Skellefteå.

Programledare: Charlotte Lindman

Gäst: Katarina Borstedt

Vinjettmusik (Bensound – Perception)


CL: Vill du vara en del av att förändra världen och göra skillnad på riktigt?
Och har du det som krävs för att kunna jobba på Northvolt, en helt ny
modern basindustri som förser världen med batterier och gör
batterisystem? Kan du tänka dig att flytta till Skellefteå? Ja, det är det vi
ska prata om i det här avsnittet. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens
jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Jag vill välkomna dig hit,
Katarina Borstedt ifrån Northvolt.

KB: Tack så mycket!

CL: Du är nyligen hemkommen från Skellefteå. Kan du berätta vem du är
och vad du gör på Northvolt?

KB: Jag har rollen som Director of Growth på Northvolt och ”growth”,
alltså tillväxt, på Northvolt handlar väldigt mycket om att hitta rätt
personer, med rätt kompetens, i rätt tid och det är någonting som vi
behöver göra för att vi ska lyckas realisera alla de planer och strategier som
vi har i vårt bolag. Och mitt huvudfokus är just vår stora fabriksetablering
som just nu håller på att hända uppe i Skellefteå.

CL: Mm, och du är ju mycket i Skellefteå just nu för att kunna göra den här
etableringen. Men för alla som inte vet vad Northvolt är för något, kan du
berätta vad det är för typ av utan industri som ni faktiskt ska skapa?

KB: Ja, Northvolt är ett väldigt ungt, entreprenöriellt och, skulle jag säga,
spännande bolag. Vi har funnits i, någonstans, snart fyra år. Och på den
tiden har vi vuxit från en handfull väldigt entusiastiska entreprenörer med
stora idéer och fina Powerpoints, till ett faktiskt rätt mellanstort
industribolag med både en forskning och utvecklings- och
industrialiseringsfabrik i Västerås och så en stor fabrik på gång att komma
på plats i Skellefteå och flera andra fabriksplaner på gång, bland annat en
fabrik i Tyskland, och vi har också ytterligare en fabrik i Polen. Så det
händer mycket på Northvolt. Och det vi gör är ju att vi möjliggör
energiomställningen i Europa, kan man säga. Vi behöver ju, för att klara
den här stora klimatutmaningen som vi står inför, så behöver vi förpassa
fossildriften till historien. Och vi tror, och vi är väldigt övertygade om,
vilket många andra också är, att batterier är en jätteviktig del av den här
lösningen. Och vi kommer producera batterier och batterisystem. Batterier
blir viktigt, dels för att det kommer hjälpa, om man säger,
fordonsindustrin att ställa om från fossildrift till något annat. Men det kan
också hjälpa till att kunna förbättra nyttjandet av förnyelsebar energi.

Det vill säga, vi får möjligheten att faktiskt använda energin när vi behöver
den och inte bara när den produceras. För den kan då lagras i batterier.

Så det finns otroligt stora möjligheter att faktiskt påskynda och också
stötta energiomställningen, med den typen av verksamhet som vi
etablerar.

CL: Mm, och var är ni just nu i processen? För ni är ju både i en
etableringsfas, vad jag förstått, och har byggt en del, eller en ganska stor
del av fabriken uppe i Skellefteå. Hur ser det ut just nu? Var är ni i den här


långa processen som ska bli den här stora fabriken och som ska producera
de här batterierna?

KB: Ja, alltså, man får ju ha med sig att vi har ju alltså funnits i tre och ett
halvt år som bolag. Och vi har redan en lite mindre fabrik på plats i
Västerås där vi idag förser våra kunder med batterier. Det är alltså en
industrialiseringsfabrik, en fabrik där man tar batterierna från
forskningsstadiet till att göra dem redo för storskalig produktion.

Så där är vi redan igång. Och sedan håller vi just nu på att bygga vår fabrik
uppe i Skellefteå och det är ju en fabrik som när den är fullt utbyggd
kommer vara större än Gamla stan i Stockholm, till storlek, så det är en
enorm pjäs.

CL: Ja, det är det verkligen!

KB: Och nu så är vi igång med första fasen av bygget och i den första fasen
kommer de första batterierna att levereras under slutet av nästa år.

Så i slutet av nästa år lämnar de första batterierna vår fabrik i Skellefteå.

CL: Hur kommer det sig att ni just hamnade i Skellefteå av alla ställen?

KB: Ja, det finns, jag skulle säga, framförallt tre viktiga orsaker till det.
Och den första är att vi som bolag, vi har en väldigt tydlig
hållbarhetstanke. Vi är otroligt värdedrivna och ”missiondrivna”, kan man
väl säga, i att vi vill vara med i den här energiomställningen och göra
världen bättre. Och för att kunna göra det så vill vi också producera
världens grönaste batteri. Inte bara, batterier, utan världens grönaste.

Ska vi klara omställningen så måste vi tänka grönt. Och för att kunna få
gröna batterier så måste man ha grön energi eller el i
produktionsprocessen, för produktionsprocessen är väldigt
resurskrävande. Och i norra Sverige, med den vattenkraft vi har, så ges det


möjligheten att faktiskt producera batterier med hundra procent förnybar
energi.

CL: Så det är därför som det … Och vattenkraften finns just i Skellefteå.

KB: Bland annat.

CL: Bland annat, mm.

KB: Och ska man etablera en fabrik lika stor som, eller större än, Gamla
stan, då behövs det rätt stor yta.

CL: Ja, det lär det ju göra.

KB: Och sen den tredje delen, som är absolut minst lika viktigt, det är
samarbetspartners. För det här är ju ett projekt som saknar motstycke,
både i Sverige under de senaste decennierna och kanske till och med i
Europa. Så man behöver ju samarbetspartners som faktiskt vågar tänka
lite utanför boxen, vågar ta stegen som behövs för att man ska få det på
plats som behövs för att lyckas med etableringen. Och där hittade vi
Skellefteå kommun och Region Västerbotten väldigt tidigt. Och det har vi
ju sett har varit helt rätt val för vi har ju ett fantastiskt bra samarbete än
idag.

CL: Jag tänkte på hur många är det – jag vet ju svaret, men du måste säga
– hur många är det som ska anställas på den här stora fabriken?
KB: Nämen, när det är fullt utbyggd så kommer vi ha ungefär 3 000
anställda. Men om man tittar utifrån ett tillväxtperspektiv i Skellefteå så
kommer det inte bli 3 000 som slutsiffra, utan med vår etablering så
kommer också en etablering av ett ekosystem runt oss. Underleverantörer
som behövs för att få hela den här produktionen att fungera. Och växter en


stad och etableras nya industrier, då kommer alla kringfunktioner till som
hotell, skolor…

CL: Vård.

KB: Ja, vård. Det är ju otroligt många … Hela staden måste ju växa.

Och tittar vi på kommunens konsekvensanalyser så pekar det mot
någonstans mellan 7 och uppemot 18 tusen nya jobbtillfällen på grund av
vår etablering på 3 000.

CL: Och då ska man ju också veta att Skellefteå och kommuner runt om
där, det finns ju inte jättestor arbetslöshet där. Och det finns absolut inte
de här mellan 7 och 18 tusen personerna. Så det krävs ju att man flyttar.

KB: Ja, det kommer vara en jätteutmaning om vi inte lyckas vända den här
avbefolkningstrenden i norra Sverige. För norra Sverige har ju en
fantastisk potential för etablering om vi tittar på den här typen av industri,
till exempel, som vi representerar. Men det kommer ju kräva att det antal
personer som bor där uppe och som förstår värdet med norra Sverige, att
det ökar. För med det antalet personer som bor där idag så kommer det
vara otroligt svårt att klara av den här etableringen.

CL: Och då kommer ju din profession in, som jobbar just med rekrytering
och att det ska växa. Hur ser den processen ut och var är ni just nu?

KB: Ja men, vi behöver ju växa på många olika sätt … eller, staden då.

Men för oss så handlar det ju om att leta efter personer som är
intresserade av att vara med på den här resan, oavsett var de finns idag.
Om vi tittar på hur Northvolt ser ut idag, och då inte bara i Skellefteå, så
har vi, på tre och ett halvt år vuxit från en handfull medarbetare till nästan
tusen stycken. Jag tror vi är någonstans runt 900 anställda idag. Och vi
representerar, tror jag, över 80 olika nationaliteter. Och det har ju blivit så


för att vi har letat efter dem som kan sitt område bäst, oavsett var de finns
idag. När man har hört vår ambition, vår historia och vad vi vill, då har de
flesta velat vara med på den här resan och det har då inneburit att man har
flyttat till Sverige, i vissa fall, eller i många fall, ska jag väl säga. Och så tror
vi att det kommer att fortsätta, om vi tittar på Skellefteå, eller vi ser det i
alla fall så här långt. Men i Skellefteå kommer det vara lite annorlunda för
där kanske det inte bara är internationella rekryteringar, utifrån det
perspektivet, utan det kommer vara mycket nationella rekryteringar som
kommer att krävas. För ser vi på gruppen av personer vi ska rekrytera så är
ju huvuddelen, den stora volymen, de som ska jobba i produktion.

De som faktiskt blir kärnan i hela vår verksamhet. De som ser till att våra
produkter sätts samman och kommer till våra kunder i rätt kvalitet. Och
det är ju en kompetens som inte finns idag i Sverige, som inte finns så
mycket i Europa heller, för den här produktionen finns historisk sett inte i
Europa.

CL: Nej, det är ju en ny typ av industri.

KB: Ja, så mycket behöver vi bygga upp från grunden. Både genom att se
till att det finns rätt offentliga utbildningar, men också se till att vi kan ge
rätt interna utbildningar. För att kanske ”upskilla” de som har industriell
erfarenhet, och andra som kommer till oss, att se till att de kan fylla på
med det som de saknar.

CL: Men om man tittar på de personer som skulle kunna passa för den här
industrin, för jag tänker vi har ju ändå många som jobbar inom olika
industrier idag och kommer kanske från industriområden, eller branschen
… Vad är det för egenskaper eller vilka ”skills” behöver man ha för att
kunna passa för den här typen av industri?

KB: Jag tror att, om man tittar på själva produktionsprocessen så finns det
likheter med andra industrier om man ser på de specifika arbetsmoment


som man gör. Jag skulle dela upp vår produktionsprocess, egentligen, i tre
övergripande steg. Där den första delen handlar om att ta fram det aktiva
materialet i batteriet. Och det är väldigt tydligt kopplat till traditionell
processindustri, kemisk industri. Man jobbar i kontrollrum, man är ute
och ronderar. Det är stora anläggningar, stora ugnar och så vidare.
Mittendelen, tar man ett steg tillbaka från det så kan man se väldigt stora
likheter med pappersproduktion. Där då, vårt aktiva material, som bli
pluset och minuset i batteriet dels förbereds till en typ av kräm, det penslas
på folie, det går igenom rullar, ugnar, plattas till, skärs till och så vidare,
tills det blir rätt typ av material som kan användas vidare i processen.

Så där kan man se stora likheter med pappers- eller tryckindustrin, till
exempel, och det som skiljer mycket det är ju kvalitetsnoggrannheten och
miljön man jobbar i.

CL: Ja, det låter ju nästan som om man är i ett labb, eller kemiska
processer …

KB: Ja, det är ju, om man tittar på lite … det som man kallar då nidbilden
av industrin historiskt så skulle jag säga att vi är så långt ifrån smutsigt och
tungt som det går att komma. Absolut, det finns vissa moment i vissa delar
av processen som kan vara lite tyngre men i det stora så görs arbetet i rena
och torra rum där det inte … man hittar inget renare ställe utan det är mer
likt ett laboratorium. Och den tredje delen är en högt automatiserad
monteringsproduktion, där man jobbar med maskiner … där allting sker i
maskiner.

CL: Man ska liksom sätta ihop själva komponenterna då.

KB: Ja, så vi gör ju ingenting, jobbar man i de processtegen sätter man inte
ihop något själv, utan du styr maskinen och går in … när det blir fel, så
måste man gå in ock kunna felsöka och kunna förstå. Så jag skulle säga att
man kan hitta likheter med flera olika industrier, samtidigt som miljön,


vad vi gör och också kanske kvalitetsnivån, skiljer sig. Men överlag, så är
det ju en väldigt högteknologisk process. Och högt automatiserad. Och
tittar man på de mer personliga delarna, eftersom det inte är någon som
har den här specifika erfarenheten, så öppnar det ju upp för egentligen
vem som helst att bygga på den kompetensen.

CL: Ja, just det, man kan gå en sådan utbildning.

KB: Ja, då kanske det mer handlar om att du behöver ha lätt att lära.

Du behöver vara öppen, och flexibel och vilja lära dig nya saker. Du ska
kanske ha ett teknikintresse. Så du kanske är en sådan som alltid undrar
hur saker fungerar och skruvar isär. Så att du verkligen också är en sådan
som vill förstå hur maskinen fungerar och kan lösa situationer som
uppkommer. Så det blir otroligt viktiga egenskaper för att lyckas i den här
typen av produktion. Tillsammans med Northvolts grundvärderingar som
just handlar om att vara ”bold”, alltså modig eller djärv, och att våga
ifrågasätta, våga ta för sig och driva framåt. Att vara ”passionate” alltså
vara passionerad och vilja vara med på den här resan och dela vårt
övergripande syfte om varför vi gör saker. Och sen så också ”excellent”, att
faktiskt leverera den kvalitet som behövs, det är ju otroligt viktigt för oss
och för våra kunder.

CL: Men om man tittar på då, den här rekryteringsprocessen, som är upp
till 3 000 fram till år 2025. Jag tänker, de som lyssnar på detta nu, när vi
är i 2020, snart 2021 … det är ju en bit kvar så man har ju också en
möjlighet med startsträcka. Vill man köra med på det här tåget nu då kan
man faktiskt gå en utbildning inom industri. Eller kanske gå
industriprogrammet på gymnasiet eller ta en vuxenutbildning, en
yrkesutbildning inom industri, automation, och inom processindustrin, för
att sedan vara redo.


KB: Mm, för det ser vi ju också när vi tittar på vår upprampningstakt … när
vi tittar på de vi letar efter nu det nästkommande året, som blir fösta
gruppen att komma in och kommer vara med i slutfasen av installationen
av den första produktionslinan och ser till att produktionen kommer igång,
där måste vi ha personer som har mer erfarenhet av att jobba i industri,
som har den här ryggradsreflexen …

CL: Just det, det är inte nybörjare, utan erfarna ni vill ha in först.

KB: Ja, för de måste finnas där som en trygghet också, sedan när de
mindre erfarna kommer in. Och ser vi också då … så går upprampningen
lite mindre brant i början, men sedan när vi kommer till slutet av 2022 och
2023 och framåt, då kommer vi bara flyga iväg. Då kommer ju
rekryteringsnivåerna att öka drastiskt hos oss. Så de som påbörjar en
utbildning idag eller till och med imorgon kommer ha fantastiska
möjligheter för en framtid hos oss.

CL: Hur ser samarbetet ut då med Arbetsförmedlingen, för det vet jag ju är
en viktig samarbetspartner.

KB: Det är det absolut. Och vi kan ju hitta på så mycket som helst
tillsammans, höll jag på att säga, men både när det gäller utbildningar och
att hitta personer som skulle vara intresserade av att jobba hos oss … Och
för oss, vi brukar ibland prata om det som händer i Skellefteå att det är
som en omvänd kris. När det har hänt kriser i andra delar av landet, som
nedstängningen av Saab i Trollhättan, då samlas alla kring att försöka lösa
en situation där många blev av med jobbet. Här har vi det omvända. Helt
plötsligt så har vi flera tusen arbetstillfällen men vi har inga personer.

CL: Nej, omvänd kris, ja, det är verkligen ett bra ord.


KB: Så vi behöver ju hitta personer som dels har rätt profil idag och som
ska kunna tänka sig att flytta till Skellefteå. Men också de som har rätt
personlighet och driv och skulle kunna tänka sig att flytta till Skellefteå.
Och där ser vi ju Arbetsförmedlingen som en fantastisk partner, eller ett
nätverk för att kunna vara den kontaktytan i att hitta personer som just
har kanske rätt förutsättningar för den här framtiden, men kanske inte vet
om de möjligheter som kommer att erbjudas. Och att därmed kunna
informera och kunna sprida den här informationen runt om i landet.

Och sen jobbar vi tillsammans med att se, var någonstans kan vi hitta mer
anpassade utbildningar, korta effektiva utbildningar, som kan rikta sig mot
specifika målgrupper för att fylla specifika kompetensbehov, både hos oss
men också hos andra industrier i liknande situation, såklart. Och där har vi
ju bland annat samarbeten kopplade till underhållsingenjörer, som ju är
en bristvara i Sverige generellt, skulle jag säga, men också i Norrland
specifikt. Och vi jobbar också tillsammans med att försöka hitta en
arbetsmarknadsutbildning med en liten spets som skulle kunna nyttjas för
att kunna rikta in personer som är intresserade av den här framtiden på en
utbildningsväg som skulle passa …

CL: … som blir mer skräddarsydd kan man säga för att kunna jobba just
hos er?

KB: Ja.

CL: Mm, men om vi skulle försöka sammanfatta nu varför man skulle
börja jobba hos er, vad skulle du säga då?
KB: Ja, den här resan man är med på. Vill man göra någonting mer än att
sopsortera mer eller kanske flyga mindre eller vad man nu gör för att lätta
sin potentiella klimatångest så är det här en fantastisk möjlighet att kunna
göra ett avtryck på riktigt. Det är ju på något sätt grunden i varför de flesta
av oss, eller egentligen alla av oss, som har börjat på Northvolt är där idag,


för att faktiskt få vara med och påverka och göra en förändring på
framtiden. Men sen så kan jag också lyfta fram det faktum att vi bygger en
helt ny basindustri. Så kommer du in nu, eller de närmaste, egentligen 5
åren, kommer du bygga en kompetens som är helt unik, i Sverige, men
också vare en av de första i Europa med att kunna en viss typ av industri.
Så det är ju en fantastisk möjlighet för den som vill vara med och bygga
något nytt och skapa något som är unikt att verkligen göra det.

CL: Men om vi skulle försöka få fler att visa intresse här nu och kanske vill
veta lite mer, vad ska de göra? Hur ska man få kontakt med er och visa att
man faktiskt är på väg, eller kanske har den här ingenjörsutbildningen,
eller snart är klar … hur ska man göra då?
KB: Den första vägen in, och den som är absolut viktigast är vår sida
www.northvolt.com/career. Där publicerar vi alla våra öppna jobb.

De ligger där. Så där kan man gå in och det uppdateras ju hela tiden.

Vi har ett antal hundra öppna positioner idag. Så där kan man gå in och
läsa och söka jobb. Och på hela sidan www.northvolt.com kan man ju läsa
mer om oss och vår ambition och allting kopplat till vår historia och våra
ambitioner framåt. Med sedan så skulle jag också kunna lyfta vår
mejladress join@northvolt.com som också är en väg in om man har frågor
eller funderingar. Och det är också ett sätt att samla upp er i någon typ av
intresselista så att man kan få lite mer information. Vi planerar också att
ha en mer tydlig informationssida just fokuserad på etableringen i
Skellefteå så att man kan följa med i vad som händer och förstå vilka roller
vi söker mer specifikt och så. Men det kommer ännu.

CL: Jag måste bara avsluta med innan … eller innan vi avrundar här, för,
du sa ju att ni var över 80 nationaliteter, och ni pratar ju inte svenska.

KB: Nej.


CL: Nej, och det kanske kan vara bra att nämna att koncernsspråket är ju
engelska.


KB: Ja.

CL: Ja.

KB: Och därför letar vi ju efter personer som också vill prata engelska på
jobbet. Vi tror att det är jätteviktigt utifrån ett inkluderingsperspektiv att
man kan prata med alla sina kollegor. Det ser vi ju också i Västerås där vi
har produktionen igång att engelskan blir ett viktigt språk på alla nivåer i
organisationen. Och sen vill jag ju trycka på att det handlar ju inte om att
man ska kunna någon oxfordengelska här utan det handlar om att man ska
kunna ta sig framåt och socialisera och förstå. För oavsett allting som vi
säger är viktigt, när vi väl är i produktion är det ju ”safety first”, eller
säkerhetsaspekten, som blir absolut viktigt och då måste vi kunna förstå
vad vi säger och förstå varningar och annat. Och därför blir det jätteviktigt
att vi har någon typ av språklig gemensam grund.

CL: Så är det så att du verkligen känner att det här är någonting för dig och
vill jobba på Northvolt och flytta till Skellefteå för att vara med och
förvandla samhället uppe i den här moderna och gröna industrin, då kan
du ju alltså anmäla ditt intresse på join@northvolt.com och så kunde man
läsa mer också på northvolt.com. Och både mejladressen och
webbadressen kommer vi också lägga som länkar i det här avsnittet. Jag
vill tacka så jättemycket för att du kom hit och berättade om Northvolt.

KB: Tack! Får jag säga en sak till?

CL: Ja, absolut.

KB: Vi vill ju också verkligen lyfta fram kvinnor.

CL: Ja, såklart!

KB: Vi vill ju bygga en jämställd industri och verkligen ha möjligheten att
göra det här. Så är du kvinna och teknikintresserad eller kvinna som vill
prova något nytt, tveka inte, utan det här är ju en fantastisk möjlighet att
också få vara med på en jättespännande resa.

CL: Ja, det blev jättebra avslutningsord. Det säger vi, fler kvinnor in i
industrin helt enkelt!


KB: Tack!

CL: Tack!

Vinjettmusik (Bensound – Perception)

Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med programledare
Charlotte Lindman och veckan gäst Katarina Borstedt. Tekniker var
Anderas Damgaard. Precis som Charlotte sa så hittar du relevanta länkar i
avsnittsbeskrivningen. Har du frågor, tips eller funderingar? Mejla oss på
podcast@arbetsformedlningen.se.

Det här avsnittet producerades i november 2020.