Du svarar väl på frågan vem, vad och varför?

Känner du igen dig i att ha svårt att komma igång att skriva rätt saker när du ska presentera dig eller skriva ett personligt brev? Du kanske börjar med: ”Hej…” och sen tar det stopp? Så frågan är ju om det finns något enkelt knep? Ellinor Wassberg som är jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen kommer att bjuda på tre enkla tips som du kan hålla dig till för att landa rätt: Vem, vad och varför? Det är inte svårare än så!

Transkribering av Arbetsförmedlingens jobbpodd:
Du svarar väl på frågan vem, vad och varför?.

Vinjettmusik (Bensound – Perception)


(Charlotte Lindman)

Visst vore det bra om man bara behövde svara på tre enkla frågor

för att få till ett riktigt bra personligt brev.

Ellinor Wassberg, hon är jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen,

och ett av de ämnen som hon är expert inom

är hur du ska skriva ett personligt brev

och få till en riktigt bra presentation.

(Charlotte Lindman)

Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd

och jag heter Charlotte Lindman.

(Charlotte Lindman)

Välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpodd, Ellinor!


(Ellinor Wassberg)

Tack så mycket.

(Charlotte

Lindman) Alltså, det är ju så svårt att börja med att skriva ett brev.

Oftast brukar man börja så här: "Hej."

Ja, och ungefär där tar det stopp eller så sliter man sitt hår

och vet inte hur man ska göra.

Finns det något bra sätt, ett knep kanske,

på hur man ska skriva ett personligt brev?

(Ellinor Wassberg)

Det gör det, absolut. Ja, hurra!

Ja, och här kommer det.

Svara på tre frågor: vem, vad, varför?

Där har du det.

(Charlotte Lindman)

Så enkelt, alltså?

(Ellinor Wassberg)

Så enkelt är det.


(Charlotte Lindman)

Jag tycker att jag känner igen det.

Jag träffade ju en arbetsgivare i höstas

och det var Jonny Larsson från Lofsdalen,

och han pratar just om det här.

Vi ska faktiskt ta och lyssna på ett klipp där han berättar.

(Jonny Larsson)

En bra presentation i ett personligt brev för mig

handlar om att beskriva vem man är.

Man beskriver vad man kan bidra med till den tjänsten vi söker,

vilka egenskaper och erfarenheter man har.

Men det kan också vara intressant att veta

varför man söker en tjänst hos just oss.

Man är alla lite ego och vill veta vad som gör att just du söker till oss.

(Charlotte Lindman)

Så vem, vad och varför, alltså. Det var ju det vi fick höra

och det precis det här du också inledde med här.

(Ellinor Wassberg)

Skönt att han bekräftade.


(Charlotte Lindman)

Ja, verkligen! Men ska man ta det i den ordningen?

(Ellinor Wassberg)

Jag skulle vilja säga att den ordningen du ska ta det i

är vad som är mest intressant för just den här tjänsten.

Ibland kanske det handlar om att du verkligen har ett tydligt varför,

som du tror att arbetsgivaren kommer bli intresserad av.

Då ska den saken upp först. Så att det måste inte nödvändigtvis vara

just vem, vad och varför, utan du kan bolla med de här olika

och ha dem i olika ordning.

(Charlotte Lindman)

Men jag tänker att vi går väl igenom det här från början, då.

Vem, vad och varför.

(Ellinor Wassberg)

Absolut. Vem. Här handlar det om att alltid tänka:

"Vem är du i ett professionellt sammanhang?"

För vi är ju privatpersoner också,

men vi kanske är lite annorlunda på jobbet,

och då är det viktigt att tänka: "Vem är jag som anställd?


Vem är jag som kollega?" I de sammanhangen.

Och ofta handlar det om att lyfta fram sina egenskaper.

Och ett tips som jag har där är att begränsa dig

så att du inte har... För vi har ju jättemånga egenskaper allihop,

men begränsa dig till kanske ett par, tre stycken som du känner

är extra intressanta för just den här tjänsten.

Och ge gärna exempel på de här egenskaperna.

(Charlotte Lindman)

Men, jag tänker då att det vanligaste är ju någonstans

att man kanske då gör ett misstag.

Och då tänker jag att det kanske kan vara bra att prata om det,

för jag går till mig själv och det blir ofta så här:

"Hej. Jag heter Charlotte Lindman. Jag bor i Katrineholm i en villa

och nu söker jag jobb på Elgiganten, bla, bla, bla."

Det är ju kanske det vanligaste att man börjar så,

och det är väl ett big no-no?

(Ellinor Wassberg)

Ja, men då hamnar du ju i det här lite mer privata.

Om det är så att du skulle söka jobb på ett ställe

där man kanske säljer, alltså om du kanske skulle söka jobb som mäklare,


då kanske det intressant hur du bor, att prata om ditt boende

och lite såna saker.

Och om det handlar om att du söker jobb

där du har kunskap om just Katrineholm,

då kan det vara relevant att nämna det.

Men nej, försök mer att tänka på dina jobbegenskaper

när du ska prata om vem du är, och inte de privata sakerna.

(Charlotte Lindman)

Kan du ge något exempel på hur man skulle kunna börja på vem man är?

(Ellinor Wassberg)

Ja, men en sak som jag tycker är ofta är relevant att kolla på

är om du har en annons, att du söker jobb där det finns en annons,

kolla vad de efterfrågar och se hur du kan återspegla det.

"Jag kände igen mig direkt i er annons

när ni söker en person som har framåtanda och är pedagogisk.

Det är precis så som jag ser mig själv."

Då visar du direkt att jag tycker att vi har en bra match tillsammans.

(Charlotte Lindman)

Just det och då kom de här personliga egenskaperna som du pratar om,


att man lyfter fram det och det var det som passade mig

som fanns i annonsen.

(Ellinor Wassberg)

Ja, precis.

(Charlotte Lindman)

Och då är det det jag lyfter fram.

(Ellinor Wassberg)

Och det du kan göra här är ju att om de nu har efterfrågat någon

som har framåtanda och någon som är pedagogisk,

så kommer du troligtvis inte vara den enda

som skriver om de egenskaperna.

Och det blir ganska svårt för arbetsgivaren att läsa igenom

ett 10-, 50- kanske 100-tal ansökningar där alla är pedagogiska.

Ja, då är det ingen som sticker ut i mängden riktigt.

Så det du kan göra här då för att ytterligare vässa till det

är ju att ge de här exemplen. Och då kan du ju bara kort säga:

Ja, men pedagogisk, men hur har det visat sig?

Ja, men jag lärde upp mina nya kollegor på arbetsplatsen

så jag var mentor för dem och introducerade dem på arbetet.


Det är ju ett sätt att visa att man är pedagogisk, till exempel.

(Charlotte Lindman)

Just det, då ser man det här i ett sammanhang också.

(Ellinor Wassberg)

Ja, och det blir lättare att komma ihåg:

"Men just det, Charlotte, det var hon som

lärde upp sina medarbetare på den förra arbetsplatsen."

Eller något annat exempel, då.

Än att bara: "Det var hon som var pedagogisk."

Förstår du skillnaden?

(Charlotte Lindman)

Absolut, och då blir det ju också att...

Det är väl det här man kallar också att man annars bara

räknar upp såna här klyschor, att man bara räknar upp

en massa saker utan att egentligen sätta det i ett sammanhang.

Är det det som ska vara på "vem", alltså?


(Ellinor Wassberg)

Ja, jag tänker det. Det handlar om att lyfta fram vem du är

som medarbetare och kollega. Och det kan ju också vara att

"min chef kan alltid lita på mig att jag lämnar in saker i tid",

eller ja, men du vet, sådana exempel.

Det handlar om: "Vem är du?"

(Charlotte Lindman)

Just i professionellt sammanhang.

(Ellinor Wassberg)

Ja.

(Charlotte Lindman)

Jag struntar i det här med var jag bor och hur jag bor och med vem,

och så vidare.

(Ellinor Wassberg)

Ja, så länge det inte är intressant för tjänsten.

Om det finns en koppling, till exempel jag har barn.

Jag ska jobba med barn, då är det relevant att du har den erfarenheten.

Eller jag har kusiner som jag hänger mycket med, små kusiner,


och då har jag den erfarenheten.

Då är det relevant att lyfta upp det, men inte annars.

Allt det här som vi pratar om, det handlar ju om att vara kort och koncis.

Ta med det viktigaste. Vad behöver arbetsgivaren veta för att förstå

att du är rätt person för den här tjänsten. Att alltid har det i fokus.

(Charlotte Lindman)

Är vi klara med "vem"?

(Ellinor Wassberg)

Mm.

(Charlotte Lindman)

Bra. Ska vi gå till nästa, då, "vad"?

(Ellinor Wassberg)

Vad.

(Charlotte Lindman)

Vad.

(Ellinor Wassberg)


"Vad" kan påminna mycket om "vem", alltså vad kan jag bidra med

i relation till den här tjänsten som jag söker?

I vissa fall handlar det om att jag tar med mig mina egenskaper.

Jag kan bidra med det här på arbetsplatsen.

Jag kan bidra med att det blir en bra teamkänsla,

eller jag kan bidra med positiva vibbar eller så.

Men det kan ju också finnas en annan vinkel,

och det är lite så här att, ja, vad kan jag bidra med?

Jag kanske kommer in med ett nytt perspektiv på arbetsplatsen.

Det kan ju vara så att jag har själv varit kund hos er

och jag har erfarenheter därifrån som kan vara relevanta för er

att få med i arbetssammanhang.

Eller: Era produkter riktar sig till unga, men jag som är lite äldre,

jag ser en marknad för en äldre generation, och jag har idéer där.

(Charlotte Lindman)

Lite nytänk, alltså.

(Ellinor Wassberg)

Ja, eller så här: Jag har erfarenhet av arbete på statlig myndighet,

och jag förstår hur det fungerar och det kan vara användbart


inom den privata sektorn. Jag bidrar med någon spetskompetens,

någonting som är något som kommer att vara användbart.

(Charlotte Lindman)

Varför är det så viktigt att svara just på den här frågan, "vad"?

(Ellinor Wassberg)

Det är ju också någonting som gör att du kan sticka ut ur mängden.

Återigen så kan du gå till annonsen. Vad är det de efterfrågar?

Du kan också svara på att ni söker någon som har erfarenhet

inom det den här branschen

eller har jobbat med de här arbetsuppgifterna tidigare.

Det har jag. Som ni ser i mitt CV så har jag en utbildning

som matchar det här. Man kan ju hänvisa också till sitt CV

och de arbetslivserfarenheter, utbildningar

eller andra övriga meriter som du har.

Det kanske handlar om att de söker någon med flera språk,

någon som kan flera språk. Kan du det?

Ja, men då kan du lyfta upp det.

Vad är det du bidrar med? Mina språkkompetenser

eller mitt körkort eller vad det nu må vara.


(Charlotte Lindman)

Jag tänker just med språkkompetenser,

för det kan ju vara rätt vanligt att man ska kanske ha engelska

som koncernspråk på vissa företag

eller att man ska kunna prata med kunder på olika,

och om man då är språkbegåvad då kanske man kan skriva att

"jag kan både engelska som ni eftersöker,

men jag kan dessutom..." Om det nu är spanska eller något annat.

Då kan man ju sticka ut så, eller?

(Ellinor Wassberg)

Absolut.

(Charlotte Lindman)

Ja.

(Ellinor Wassberg)

Och det kan ju öppna upp för möjligheter som de inte har tänkt sig.

De kanske inte vågar... Man vill ju inte heller i en annons

efterfråga allt för mycket, för då kan det bli avskräckande för kandidater

att söka. Så har du någonting som du ser också är relevant

för den här tjänsten som de inte har frågat efter,


då ska du såklart lyfta upp det också.

(Charlotte Lindman)

Man kanske ser möjligheter utanför det som de faktiskt efterfrågar.

(Ellinor Wassberg)

Mm, absolut.

(Charlotte Lindman)

Är det något annat som man ska tänka på med "vad"?

(Ellinor Wassberg)

Men jag tycker att det ändå är de bitarna.

Vad kan du bidra med i ett professionellt sammanhang?

(Charlotte Lindman)

Det kändes inte så komplicerat, ändå.

(Ellinor Wassberg)

Nej, och det är ju... Så länge du har ett jobbfokus.

De här tre frågorna, det behöver inte vara så svårt.

Vem är du i ett jobbsammanhang, vad kan du bidra med


i relation till den här tjänsten, och sen den tredje:

Varför är du intresserad?

(Charlotte Lindman)

Just det.

(Ellinor Wassberg)

Och då handlar det om varför du är intresserad av

antingen den här tjänsten eller den här arbetsgivaren

Det kan du välja lite beroende på vad som faktiskt fångade ditt intresse.

(Charlotte Lindman)

Jag har ju haft arbetsgivare i podden här,

och de har sagt faktiskt flera av dem att många gånger

så missar man att svara just på varför man har sökt jobbet.

Och det kan man ju tycka egentligen är den enklaste frågan:

"Varför söker jag just till den här tjänsten?"

(Ellinor Wassberg)

Jag tror att... När jag söker ett jobb så känns det som att det är självklart

att jag är intresserad av den här tjänsten, för annars skulle jag inte söka.

Men som du har hört och jag också har hört från många arbetsgivare,


så vill de veta: Varför vill du jobba hos just oss?

De är nyfikna på det här och därför får man komma ihåg

att jag behöver svara på det. Jag behöver visa dem tydligt.

För det finns så många olika varianter. Jag tänker på det

som vi pratade tidigare om: Jag har själv varit kund hos er.

Då kan det ju vara att jag har själv använt era produkter och tjänster

och tycker att de är väldigt bra, så jag vill jobba med er.

Eller jag har hört gott om era produkter och tjänster från andra personer

och är nyfiken på hur det funkar.

Jag har hört gott om er som arbetsgivare.

Då kan det vara så här att ni är en bra arbetsplats att vara på

eller att ni är måna om era medarbetare, man har roligt hos er.

Det kanske är så att du gillar deras mål eller värderingar?

Vi siktar mot samma håll.

Jag vill vara med och påverka inom just den här branschen.

Det är något jag tror på det, något jag själv brinner för.

Eller jag kanske vill arbeta och göra skillnad för människor

eller i samhället, och då riktar jag mig

till just en sådan här typ av arbetsplats.


Och det kan ju också vara att arbetsuppgifterna passar mig väldigt

bra. Jag trivs med att göra samma saker varje dag,

eller jag trivs med att jobba i ett team, jag trivs med...

Ja, vad kan det vara, allt möjligt, att jag trivs med att ha...

När jag kommer in till jobbet då vill jag inte ha en aning om

vad jag ska göra, utan jag vill bara komma som ett blankt blad

och så ser vi vad som händer, och så verkar det vara hos er

och det passar mig perfekt.

(Charlotte Lindman)

Nu när du säger alla de här olika alternativen på varför,

då finns det ju verkligen många olika orsaker,

och när man tänker efter så har man säkert flera skäl

till varför man söker just till det här jobbet.

(Ellinor Wassberg)

Eller det kan variera också. Antingen så har man flera skäl

till just det här jobbet eller så här, om jag har tio olika jobb jag ska söka,

i vissa fall då kanske det är just arbetsgivaren som lockar mig.

I andra fall, ja, men jag är duktig på de här arbetsuppgifterna.

Jag söker till er därför att jag är riktigt bra på det här.

Det här är något jag har gjort i flera år och jag trivs med det.


Så att jag vill komma in och leverera igen,

och så kan de andra åtta jobben ha ett annat varför.

(Charlotte Lindman)

Finns det någonting man inte ska berätta om "varför"?

Nu pratar vi om vad man ska skriva och att det är bra saker,

men jag tänker att det kanske kan landa lite fel också

om man skulle uttrycka...

(Ellinor Wassberg)

Det kanske... Om du säger:

"Jag har hört att man har hög lön hos er."

Det kanske inte är så här:

"Åh, vad roligt att du vill komma till oss för att vi har hög lön."

Den kanske inte slår jättehögt hos arbetsgivaren.

Sen kan ju det vara en anledning,

men den behöver ju inte berätta om då,

utan försök hitta någonting som är lite mer...

Det finns säkert fler anledningar till att du är intresserad.

(Charlotte Lindman)

Det jag tänker på är att om det är sådana företag som har kanske bonusar


eller där man jobbar som säljare, då kan det ju vara kanske

att man tycker att det är en sporre att man kan tjäna pengar,

men att man framförallt kan bidra till högre försäljningssiffror då istället.

(Ellinor Wassberg)

Och att det kanske handlar om att då kanske man kan

omformulera det till att ni verkar ha bra personalförmåner.

Ja, lönen kan ju vara en del av det.

(Charlotte Lindman)

Mycket smart, ja.

Men nu har vi ju alltså svarat på frågorna.

(Ellinor Wassberg)

Vem, vad och varför.

Och det behöver inte vara så mycket svårare än så här,

utan när du har svarat på de här tre då har du liksom satt det.

Och sen kan du som sagt, återigen, välj vilken ordning,

men bara genom att du sätter dig och skriver ner vem, vad och varför,

svara på dem utifrån den här tjänsten och sen kan det ju

ta de här olika byggstenarna och lägga dem i den ordningen

som du tycker passar bäst för just det här brevet.


(Charlotte Lindman)

Jag tycker att det känns ganska skönt att få veta

att det är inte så komplicerat.

Och nu kanske man istället för att bara ha ett "hej"

åtminstone börja med och svara på ena frågan,

och så kanske andra frågan kommer,

men att det är viktigt att ha med vem, vad, och varför.

(Ellinor Wassberg)

Mm.

(Charlotte Lindman)

Tack så jättemycket, Ellinor Wassberg,

för att du kom och berättade de här enkla tipsen

för oss här i Arbetsförmedlingens jobbpodd.

(Ellinor Wassberg)

Tack för att jag fick komma hit, och lycka till med nästa jobbansökan.

(Charlotte Lindman)

Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd

och jag heter Charlotte Lindman.


Gäst var Ellinor Wassberg från Arbetsförmedlingen,

tekniker Andreas Damgaard.

Har du tankar och idéer på vad vi ska prata om i podden?

Skriv då till podcast@arbetsformedlingen.se.

Det här avsnittet producerades våren 2021.

Vi hörs.