Nästa sändning

  • 2022-11-30 10:00
Visa fler

Varsel

Varsel – vad är det och hur funkar det? I vilka situationer när jag säger upp personal behöver jag komma ihåg att varsla om uppsägning? Var hos Arbetsförmedlingen kan jag få mer information? Det reder vi ut i det här poddavsnittet.

Textad version

Transkribering av Arbetsförmedlingens jobbpodd: Varsel

Vinjettmusik (Bensound – Buddy)

(Ellinor Wassberg)

Varsel. Det har väl att göra med när man säger upp personal. Eller?

I det här avsnittet gästas vi av Sabina Banck

som jobbar med just varsel på Arbetsförmedlingen.

Hon kommer att reda ut vad varsel innebär

och vad du som arbetsgivare ska tänka på

om du behöver anmäla varsel.

Det här är Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd.

Jag heter Ellinor Wassberg.

(lättsam musik)

(Ellinor)

Välkommen till Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd, Sabina.

(Sabina Banck)

Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.

(Ellinor)

Ja. Kan inte du bara börja med att berätta... Vad innebär varsel?

(Sabina)

Varsel kan man säga är ett förstadie till uppsägning,

så när det föreligger en risk för uppsägning hos en arbetsgivare,

så pratar man om varsel.

(Ellinor)

Och i vilka situationer behöver en arbetsgivare

anmäla varsel till Arbetsförmedlingen?

(Sabina)

Ja, men alltså orsaken till varslet är ju någon form

av arbetsbrist grundad på, till exempel...

Säg att ett stort företag har förlorat ett uppdrag,

till exempel ett bemanningsföretag,

som då står med ett antal anställda

som man inte har uppdrag till eller en verksamhet

som lägger ner eller till exempel konkurs.

Så någon typ av arbetsbrist är ju alltså orsaken

till varselsituationen, helt enkelt.

(Ellinor)

Mm. Okej. När behöver man då

i sådant fall skicka in den här anmälan om varsel?

(Sabina)

Ja, det skulle jag säga är så snart som möjligt.

Alltså, så snart du som arbetsgivare har kännedom

om att det föreligger en risk för uppsägning

så anmäler man det här varslet.

Du har varselskyldighet som arbetsgivare

om det är minst fem personer,

alltså fem personer eller fler, som beräknas sägas upp.

Så beräknar du bara säga upp en enstaka person,

så har du ingen varselskyldighet, men fem personer eller fler

så föreligger det då varselskyldighet för en arbetsgivare.

Sen så finns det lite olika varseltider beroende på hur många

som du som arbetsgivare beräknar säga upp.

Så är det fem till 25 personer som beräknas sägas upp

så har man två månaders varseltid.

Är det 26 till 100 personer, alltså ett lite större företag,

då är det fyra månaders varseltid. Är det över 101 personer,

alltså 101 personer och fler, då är det sex månaders varseltid.

Så det kräver ju ändå en viss planering där från arbetsgivarens sida,

eftersom det ändå ska löpa lite varseltid där.

Man behöver ju dock inte ha all kännedom om uppsägningen

vid tiden för själva varselanmälan, utan man anmäler just det.

Det är ju som sagt ett förstadie,

så man behöver inte ha all kunskap om uppsägningen

redan vid anmälningstillfället.

(Ellinor)

Men om det finns en risk

för att vi kanske måste säga upp folk

och då om det... Ja, ett visst antal, då.

Då behöver vi i alla fall meddela det

till Arbetsförmedlingen?

(Sabina)

Ja.

(Ellinor)

Som du sa, två, fyra eller sex månader innan, senast då.

(Sabina)

Ja, precis. Och rör det sig om visstidsanställda,

där anställningen upphör i förtid med fem personer eller fler,

då är det sex veckor, så att lite olika tider att hålla reda på.

Men den här informationen finns också lättillgänglig

på Arbetsförmedlingens hemsida, så man kan gå in och läsa där,

så framgår det vad som gäller just den enskilda arbetsgivaren.

Men vad som också kan vara värt att nämna här,

tycker jag, är att uppsägningstid och varseltid är två olika saker.

Det är vanligt att det blandas ihop.

För varseltid är det som jag sa här

att två, fyra eller sex månader,

som är stadgat i den här lagstiftningen

som styr det här med varsel, den så kallade främjandelagen.

Och uppsägningstid är ju det som finns i respektive anställningsavtal.

Då kan det ju vara så att man har en månads uppsägningstid,

till exempel, i anställningsavtalen.

Man har fortfarande då,

om det är fem personer eller fler, två månaders varseltid.

Så i praktiken innebär ju det att man behöver anmäla varslet

och sen vänta en månad med att säga upp de här anställda

som har en månads uppsägningstid.

Så de här tiderna löper parallellt.

Man har liksom inte en månads varseltid

bara för att man har en månads uppsägningstid i anställningsavtalen,

så det här kan vara bra att hålla koll på.

Att det är två olika regelverk som styr det här.

(Ellinor)

Just det. Så det innebär att varseltiden styrs

av hur många personer som kommer att potentiellt sägas upp,

medan den uppsägningstiden som man har,

det styrs av anställningsavtalet

och de påverkar inte varandra.

Men de kan löpa som du sa parallellt.

Så jag ska alltså inte varsla, säg,

sex månader innan jag säger upp personalen

utan innan datumet de eventuellt slutar då.

(Sabina)

Ja, precis. Så varseltiden är egentligen...

Man anmäler in två månader innan den första personen lämnar,

så det är precis som du säger att de här tiderna kan löpa parallellt.

(Ellinor)

Okej. Hur gör man rent praktiskt då, om man ska anmäla ett varsel?

(Sabina)

Jo, det ska anmälas skriftligen,

men i dag görs det digitalt.

Via Arbetsförmedlingens hemsida finns det information.

Man går in på Arbetsförmedlingens hemsida

och klickar sig vidare till informationen om varsel,

så finns all information där, hur man gör.

Så man lämnar egentligen information

om omständigheterna kring det här varslet.

(Ellinor)

Ja. Är det svårt?

(Sabina)

Nej, det...

(Ellinor)

Det här är inte något som dom flesta gör.

(Sabina)

Nej, men precis det är ju...

Det är ju någonting positivt att många inte kommer i kontakt

med det här så många gånger.

Men det är egentligen väldigt enkelt.

Man besvarar ett antal frågor där om omständigheterna

och skickar in det här, så processen är enkel.

Det första steget är att man skickar in sin varselanmälan

och sen ska det här kompletteras. Dels med en personförteckning,

alltså en lista på vilka som faktiskt sägs upp,

och sen ska det också kompletteras med, som det står i lagtexten,

relevant information från de fackliga förhandlingarna.

I praktiken så skickar de flesta in en kopia på ett förhandlingsprotokoll.

Men det här gör man... Det kan man göra i ett senare skede,

så allt det här behöver inte vara färdigt vid själva anmälningstillfället,

utan när man anmäler varslet, då är det bara anmälan

som behöver skickas in.

Sen kompletterar man med de här två

ytterligare dokumenten senare.

(Ellinor)

Och det, som sagt, finns ju information på

Arbetsförmedlingens hemsida,

så man kan läsa sig till det här.

(Sabina)

Absolut.

(Ellinor)

Och gå steg för steg.

(Sabina)

Ja. Och det går också jättebra

att kontakta Arbetsförmedlingen varsel,

för att ställa frågor eller stämma av sin anmälan

eller om man behöver korrigera någonting

i de uppgifter man tidigare lämnat

eller så. Så det rekommenderar jag verkligen,

att ha en dialog med Arbetsförmedlingen,

om det är någonting man behöver korrigera

eller undrar någonting eller liknande.

(Ellinor)

Just det. Men vad händer om det löser sig?

Måste man då säga upp de här personerna?

(Sabina)

Nej, absolut inte.

Det är inte helt ovanligt heller. Det kan ju hända någonting

från att man anmäler till den här tiden,

för att man beräknar säga upp de anställda.

Då, som vi kallar det, så återtar vi det här ärendet, helt enkelt.

Då behöver man inte fullfölja med de här två andra stegen,

utan då kontaktar man Arbetsförmedlingen också.

Så återtas själva anmälan där.

(Ellinor)

Man kan ångra sig, alltså?

(Sabina)

Ja, precis.

(Ellinor)

Och få behålla sin personal.

(Sabina)

Ja. Man har ingen skyldighet att genomföra allting

bara för att man har anmält det här i ett första skede.

Absolut inte.

(Ellinor)

Nej, för jag tänker att det kan ju vara till exempel

ett bemanningsföretag som blir av med ett stort uppdrag,

och så tänker man: "Oj, men då kommer vi behöva säga upp väldigt mycket folk",

men sen helt plötsligt kommer det in ett nytt uppdrag.

Då kanske de här personerna kan hoppa på det istället

och då vill man ju inte bli av med sin personal.

Då vill man ju lösa situationen istället.

(Sabina)

Ja, precis. Absolut. Och då är det bara att kontakta Arbetsförmedlingen där.

(Ellinor)

Ja, men vad bra. Toppen.

Jag tänker också att det här är ett rätt känsligt ämne.

(Sabina)

Mm.

(Ellinor)

Jag vill ju såklart som arbetsgivare att mina anställda,

för det första, ska få höra det från mig som chef,

att jag kanske måste säga upp dem.

Så om jag nu måste varsla ett par månader innan

jag faktiskt behöver säga upp personalen,

så vill jag inte att det ska sippra ut till personalen,

utan jag vill ju vara den som berättar.

Sen vill jag inte heller att mina konkurrenter ska få reda på

att vi har det tufft tidigare än nödvändigt.

Hur tänker du kring det?

(Sabina)

Ja, men precis.

Vi har ju inom Arbetsförmedlingen sekretess kring det här med varsel.

Dels så är det ju bara ett fåtal anställda som jobbar med varsel,

kan man säga, och det är bara de anställda

som faktiskt jobbar med varsel som har tillgång till den informationen

och de systemen. Och sen så är det sekretess, skrivet om varsel

i både främjandelagen, men även i offentlighets- och sekretesslagen

och sen då intern sekretess.

Så när man läser om varsel i media, till exempel,

då är det arbetsgivaren själv som har gått ut med det.

Eller om man som arbetsgivare har meddelat sina anställda,

så har det kanske kommit ut den vägen.

Men hur som helst så har informationen

inte kommit från Arbetsförmedlingen,

utan det råder sekretess kring varsel.

(Ellinor)

Det är ju betryggande att veta om.

(Sabina)

Ja, men precis.

Och det kan också vara värt att tänka på i en anmälningssituation,

för vi har också bara kontakt med den personen

som är anmäld som kontaktperson.

Så vet man med sig att man från arbetsgivarens sida

kanske är ett par som ska jobba med det här

kan det vara bra att anmäla båda de här personerna,

så att det alltid finns någon

som kan ha kontakt med Arbetsförmedlingen.

Och det är ju för att vi får utåt bara ha kontakt

med den som arbetsgivaren själv har angivit,

för att det inte ska komma till fel person inom organisationen

hos den arbetsgivaren,

ifall det är så att man inte har meddelat

de som ska sägas upp, till exempel.

(Ellinor)

Det är ju jättebra.

Är det någonting mer som du tycker är viktigt att tänka på

när det gäller varsel?

(Sabina)

Nej, det är väl det här med att skicka in anmälan så snart som möjligt.

All information finns på hemsidan

och det går jättebra att kontakta Arbetsförmedlingen

för kompletterande frågor.

Och har man skickat in en anmälan

så ska det sen kompletteras med de här två stegen,

personförteckning och förhandlingsprotokoll.

Sen är det egentligen klart.

Så processen är enkel.

och det är bara att ha en dialog med Arbetsförmedlingen

om det skulle vara så att man behöver korrigera något,

eller på det sättet...

(Ellinor)

Strålande. Tack snälla, Sabina,

för att du delade med dig

av all den här informationen.

Och vill man läsa mer kan man ju som sagt

gå in på www.arbetsformedlingen.se/varsel.

(Sabina)

Yes. Tack så mycket.

(lättsam musik)

(Ellinor)

Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd,

med Sabina Banck och mig, Ellinor Wassberg.

Tekniker för avsnittet var Andreas Damgaard och Erik Edler.

Det här avsnittet producerades januari 2021.

Kom ihåg att prenumerera på podden

för att ta del av nästa avsnitt.

(lättsam musik)