Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök

 • Pressmeddelande, 25 maj 2020

  Antalet varsel har planat ut de senaste veckorna. Förra veckan varslades 2 432 personer om uppsägning. Snabbast ökar varslen inom transport.

 • Pressmeddelande, 18 maj 2020

  Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,4 procent. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent. Även antalet personer som varslats om uppsägning ökade igen.

 • Pressmeddelande, 11 maj 2020

  Antalet personer som varslas om uppsägning avtar och ligger nu på den lägsta nivån sedan krisen inleddes. Antalet nyinskrivna fortsätter att ligga på en hög nivå och arbetslösheten är 8,3 procent.

 • Pressmeddelande, 11 maj 2020

  Ökningstakten i antalet inskrivna arbetslösa tilltog ytterligare i april. Särskilt snabbt ökade antalet öppet arbetslösa.

 • Pressmeddelande, 04 maj 2020

  Antalet varsel om uppsägning och antalet nya arbetslösa har ökat dramatiskt i spåren av coronapandemin. Vi befinner oss i den största krisen i modern tid. Arbetsförmedlingen vidtar nu en rad åtgärder för att hantera den snabbt stigande arbetslösheten.