Pressmeddelande, 19 februari 2020

Heta yrken 2025

Utbildning innebär fortsatt goda jobbchanser. Det gäller såväl för redan utbildade som för den som står inför sin studiestart. Både i år och på fem års sikt är det bra framtidsutsikter för bland annat barnmorskor, sjuksköterskor, lärare, ingenjörer, it-specialister, elektriker, undersköterskor, kockar och snickare.

I dag presenterar Arbetsförmedlingen uppdaterade prognoser för närmare 200 yrken både på nationell nivå och på länsnivå. Prognoserna, som bland annat bygger på över 9000 intervjuer med arbetsgivare runt om i landet, visar fortsatt goda chanser till jobb inom många yrken både i år och på fem års si

Bland de hetaste yrkena med minst konkurrens om jobben finns flera vårdyrken som barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Andra exempel på yrken med goda jobbmöjligheter är lärare, civilingenjörer och it-specialister. Även för kockar, elektriker, snickare, svetsare, mekaniker och reparatörer ser det ljust ut.

– Ekonomin befinner sig i en avmattningsfas och arbetslösheten har vänt uppåt de senaste månaderna. Men trots detta är arbetsmarknadsutsikterna goda för utbildad arbetskraft, säger Ida Karlsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Bristen på utbildad arbetskraft har varit utbredd under många år och behovet väntas bestå de kommande åren. Viktiga drivkrafter som påverkar efterfrågan fram till 2025 är befolkningsutvecklingen, med fler äldre och yngre, samt den tekniska och digitala utvecklingen.

– Det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas och en slutförd gymnasieutbildning är det viktigaste. Har du dessutom en yrkesutbildning från gymnasiet eller högskolan, är jobbchanserna oftast stora. Vi behöver också i större utsträckning utbilda oss efterhand för att hänga med i arbetslivet, säger Ida Karlsson, analytiker.

Svårare att hitta jobb är det för personer med kort utbildning som söker jobb som till exempel vaktmästare, handpaketerare eller kafébiträden. Inom yrken som påverkas av strukturförändringar väntas också större konkurrens om jobben. Några exempel är banktjänstemän och kassapersonal.

Urval av yrken på högskolenivå där det råder stor brist på arbetskraft
(minst konkurrens om jobben) i år och på fem års sikt
Barnmorskor
Civilingenjörsyrken
Förskollärare
Grundutbildade sjuksköterskor
Läkare 
Läraryrken
Mjukvaru- och systemutvecklare
Specialistsjuksköterskor
Speciallärare och specialpedagoger
Systemanalytiker och IT-arkitekter
Urval av yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder stor brist på arbetskraft (minst konkurrens om jobben) i år och på fem års sikt
Buss- och lastbilsförare
Elektrikeryrken 
Kockar
Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Svetsare
Träarbetare och snickare
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
Undersköterskor
VVS-montörer
Urval av yrken på högskolenivå där det råder stort överskott på arbetskraft
(hårdast konkurrens om jobben) i år och på fem års sikt
Banktjänstemän
Fastighetsmäklare
Finansanalytiker och investeringsrådgivare
Fotografer
Grafiska formgivare
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
Journalister
Musiker, sångare och kompositörer
Urval av yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder stort överskott på arbetskraft (hårdast konkurrens om jobben) i år och på fem års sikt
Butikssäljare
Handpaketerare
Inköps- och orderassistenter
Kafé- och konditoribiträden
Kassapersonal
Kontorsreceptionister
Telefonister
Vaktmästare

Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens webbplats

Bifogade listor med urval av yrken.

  • Rikslistor (1 och 5 års sikt)
  • Länslistor (1 års sikt)

Kontakt

Presskontakt: Pressjouren 010-486 1000

Följ oss på Twitter @Arbetsformed