Nyheter

 • Om Qanon och Arbetsförmedlingen

  Publicerad: 2021-05-07

  Om Qanon och Arbetsförmedlingen

  I Svenska Dagbladet (SvD) idag, den 7 maj, beskrivs hur konspirationsteorin Qanon gör sitt intåg i Sverige och hur åsikterna infiltrerar myndigheter där Arbetsförmedlingen nämns som ett exempel.

 • Webbinar: Samarbete viktigt för lyckat intensivår

  Publicerad: 2021-04-23

  Webbinar: Samarbete viktigt för lyckat intensivår

  Onsdagen den 21 april arrangerade Arbetsförmedlingen ett webbinar som startskott för intensivåret. Insatsen är tänkt som ett snabbspår till jobb för nyanlända. 50 arbetsförmedlare arbetar redan med uppdraget och utbildningen är i full gång.

 • Intensivåret ska ge nyanlända jobb

  Publicerad: 2021-04-20

  Intensivåret ska ge nyanlända jobb

  Under ett år får deltagarna möjlighet att utbildas i svenska, delta i yrkesutbildning eller praktik på heltid. Intensivåret startade den 15 april 2021 och är en ny inriktning för nyanlända som deltar i etableringsprogrammet.

 • Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet

  Publicerad: 2021-03-31

  Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet

  282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid– det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020. Det är den högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet sedan starten 2009 – trots en pandemi. Tillsammans med elva andra myndigheter ingår Arbetsförmedlingen i arbetet.

 • 200 miljoner till ungdomsjobb

  Publicerad: 2021-03-12

  200 miljoner till ungdomsjobb

  Arbetsförmedlingen har den 11 mars tagit emot regeringsuppdraget Jobb för ungdomar. Mer information kommer att publiceras på webbplatsen när Arbetsförmedlingen analyserat uppdraget.

 • Ny insats ska hjälpa nyanlända att få jobb snabbare

  Publicerad: 2021-02-25

  Ny insats ska hjälpa nyanlända att få jobb snabbare

  Intensivåret är en ny inriktning för nyanlända som deltar i etableringsprogrammet. Under ett år får deltagare ta del av en kedja av språkutbildningar och arbetsplatsnära insatser som intensiv praktik i högt tempo i kombination med intensivt stöd från Arbetsförmedlingen. Målet är att lika många kvinnor som män ska komma i arbete inom ett år.

 • 7 400 medarbetare utbildas om våld i nära relationer

  Publicerad: 2021-02-15

  7 400 medarbetare utbildas om våld i nära relationer

  Koppling mellan ohälsa och våld är stor och påverkar arbetsförmågan. Därför kommer Arbetsförmedlingen utbilda 7 400 medarbetare om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Kommunsamarbete lyfter karriärvägledningstjänsterna

  Publicerad: 2021-02-08

  Kommunsamarbete lyfter karriärvägledningstjänsterna

  Under det senaste året har våra karriärvägledningstjänster utvecklats och utökats. För att sprida information om tjänsterna och öka användandet har ett samarbete inletts med kommunerna. Det har inneburit att kommunerna lagt upp Hitta yrken på sina webbplatser och använt den i samtal som tips inom sin studie- och yrkesvägledning.

 • Arbetsförmedlingen i samarbete för svensk matproduktion

  Publicerad: 2021-02-04

  Arbetsförmedlingen i samarbete för svensk matproduktion

  Det råder brist på välutbildad arbetskraft inom de gröna näringarna. För att säkra kompetensförsörjningen och kartlägga utbildningsbehovet bildar därför Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Arbetsförmedlingen ett gemensamt branschråd.

 • Positiv effekt av arbetsmarknadsutbildning

  Publicerad: 2021-02-03

  Positiv effekt av arbetsmarknadsutbildning

  Arbetssökande som deltar i en arbetsmarknadsutbildning ökar sina chanser att få anställning utan stöd. Denna positiva effekt har dessutom förstärkts sedan 2016. Det är en av slutsatserna i en ny rapport som utvärderar effekterna av arbetsmarknadspolitiska program under perioden 2010–2018.