Anmäl företrädesrätt till återanställning

Om du har blivit uppsagd eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd på grund av arbetsbrist kan du enligt bestämmelserna i 25§ LAS ha företrädesrätt till återanställning hos Arbetsförmedlingen. Anmälan om företrädesrätt till återanställning görs via länken nedan.

Har du frågor kan du ringa till personalavdelningen på Arbetsförmedlingen 0771-60 00 00.