Anmäl företrädesrätt till återanställning

Om du har blivit uppsagd från Arbetsförmedlingen eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd på grund av arbetsbrist, kan du ha företrädesrätt till återanställning.

Så här gör du

Anmälan om företrädesrätt till återanställning gör du via länken nedan. Rätten till återanställning gäller under nio månader efter det att din anställning upphört.

Har du frågor kan du ringa till personalavdelningen på Arbetsförmedlingen 0771-60 00 00.

Anmälan om företrädesrätt till anställning